Havenbeheer lijdt ook verlies

Het aantal schepen dat de havens vallende onder het beheer van Havenbeheer Suriname in 2018 heeft aangedaan, is gedaald met 9.4%.

Dit is het directe gevolg van zaken buiten de invloedssfeer van Havenbeheer Suriname, bracht de algemeen-directeur van Havenbeheer, Andres Talea vrijdag naar voren bij de opo yari-bijeenkomst van Havenbeheer. Bij die gelegenheid werden de jubilarissen in de bloemen gezet.

De verminderde diepgang van de vaargeul is ook aangemerkt als een van de oorzaken van de daling van het aantal schepen welke onze haven heeft aangedaan.

De algemeen directeur vervolgde zijn speech door het personeel te herinneren aan uitdagingen waarmee de organisatie het afgelopen jaar te kampen heeft gehad.

Er is minimale winst geboekt met een stijging va 6.7% t.o.v. het jaar 2017 terwijl er een omzetdaling is geboekt van ongeveer 11.7%.

Met betrekking tot de verwachtingen voor het jaar 2019 stelde hij dat gezien het feit dat de ontwikkeling van de haven een sterke samenhang vertoont met de economische ontwikkeling, deze trend zich zal voortzetten in 2019, maar dat wij als bedrijf er alles aan zullen doen om een beter resultaat te bereiken door een proactieve houding aan te nemen en in te spelen op mogelijkheden alsook eigen kansen te creëren.

Voor het jaar 2019 zijn de volgende projecten op programma:

– Baggeren voor de kade
– Camerasysteem
– Ontwikkelingsplan voor de haven welke moet leiden tot een beleidsplan voor de komende 5-10 jaar
– Rehabilitatie van de haven van Nieuw Nickerie.
– Uitbouwen van de handel met Frans Guyana
– Vergroten van de verdiencapaciteit van de haven

Het motto voor het jaar 2019 luidt daarom: “Creëren van toegevoegde waarde en leider zijn in cargo innovatie ter garandering van een vlotte afhandeling van het goederenverkeer.”

In het jaar 2019 staat het versterken van de concurrentiepositie centraal.

Overige berichten