fbpx

Harriete Bholasingh-Helstone geïnstalleerd als onderdirecteur Cultuur

Harriette Bholasingh-Helstone is geïnstalleerd als onderdirecteur van het directoraat Cultuur en wel de afdeling Kunst en Creatieve Vorming. Dit vond op vrijdag 10 november plaats.

De minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Robert Peneux gaf in zijn speech aan dat het ministerie een organisatiestructuur goedgekeurd kreeg vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken welke een directeur en drie onderdirecteuren voortbrengt. Die modificatie is mogelijk, omdat de directeur de mening is toegedaan dat er veranderingen gepleegd moeten worden om uiteindelijk de gewenste doelen te bereiken.

De bewindsman bleef stil staan bij het belang van de functie die is ingevuld. Zo is de onderdirecteur direct verantwoording verschuldigd aan de directeur. Daarnaast zal zij de verantwoordelijkheid dragen over een aantal werknemers. Het is voor een goede samenwerking belangrijk om de verschillende afdelingen te kennen en ook met hen te communiceren, dit zodat het beleid goed tot uiting komt.

Cultuur staat voor tal van uitdagingen, één daarvan is de vele dimensies die in relatie kunnen worden gebracht met educatie. Bholasingh-Helstone roept op tot verdieping in de verschillende culturen die Suriname rijk is. De diverse vormen van cultuuruitingen mogen absoluut geen verbazing meer onder ons wekken.

OOK INTERESSANT
Houtenwoning volledig verwoest door brand

Het is volgens haar van eminent belang om te werken aan de culturele vorming op scholen, in culturele organisaties en buurten. Het eerste waar zij aan wil werken is het verheffen van de Palmentuin tot een multicultureel, educatief uitwisseling park, waarbij het aspect van toerisme nooit en te nimmer uit het oog verloren mag worden.

Zowel de minister als directeur Elviera Sandie van Cultuur hebben geloof in de onderdirecteur. De directeur gaf aan dat er veel uitdagingen liggen op het directoraat en dat er daarom een sterke organisatie nodig is. Het directoraat is met veel ingrijpende zaken bezig. De verschillende relaties met partners moeten verbeterd worden. Op nationaal en internationaal vlak zal er hard aan de weg getimmerd moeten worden, aldus de Cultuurdirecteur.(GFC)