fbpx

Harriet Ramdien schrijft open brief aan Algoe over problemen rijstsector

Geachte minister,

Aangenomen mag worden dat het u niet is ontgaan, dat er een hele zware onzekerheid heerst in de rijstsector. De economische kurk waarop Nickerie drijft vertoont een zorgwekkende neerwaarste trend en andere werkgelegenheid is er ook niet.

Enkele knelpunten waarmee de sector wordt geconfronteerd en zeker niet onbekend zijn bij de minister :
– nadelige prijsvorming – stijgende grondstofprijzen die zich vertalen in hogere productiekosten – oplopende Hypotheken – machines en inputprijzen vertonen steeds een stijgende trend – lage en slechte afzetprijzen – zwakke concurrentiepositie op de wereldmarkt – de verhogingen van de brandstofprijs – onvoldoende exportpotentie

Steeds geeft u als minister aan dat u slechts als bemiddelaar optreedt .De rijstexporteurs hebben gevraagd om een extra markt en die heeft de minister gevonden in Venezuela.Het ligt volgens u als bewindsman nu geheel aan de molenaars om de rest van hun zaken in orde te maken.

Als minister ziet u hierbij twee zaken over het hoofd. Landen die exporteren moeten volgens de Venezuelaanse wet altijd een bankgarantie overleggen. Volgens uw zeggen is dit al aan de minister van buitenlandse zaken voorgelegd en de bankgarantie is al in de molen. En dit in de maand augustus 2015.

Daarnaast maakt dat structurele problemen binnen de landbouwsector en een verslechterde concurrentiepositie op de steeds globaliserende wereldmarkt, de landbouwsector een onderdeel wordt van staatsinterventie ,wat maakt dat uw rol niet die van een bemiddelaar alleen is.

Minister, hardwerkende landbouwers hebben niets aan allerlei populistische uitspraken, want dat brengt moesje niet naar Parijs.Populistische en loze beloftes zorgen alleen voor frustraties en teleurstellingen onder de landbouwers.

Vandaar dat de rijstboeren willen weten wanneer de volgende gedane beloftes werkelijkheid worden:
– herstart met de opkoop en verwerking van padie verkregen van de kleine-en middenstandlandbouwers te Wageningen. – zichtbare resultaten van de Petro Caribe deal -Guyana kent een National Rice Board, waar blijft onze Productschap Rijst? -zorgen voor exportmarkten – toegezegde hulp voor Herstart van de Rijstteelt in Coronie – terugdraaien van de governement-take – pompen te Wageningen op tijd inwerking stellen,zodat de boeren hun inzaaiperiode optijd halen. -toezegging gedaan in de maand april aan de padieboeren voor een tegemoetkoming van US$ 60 per afgeoogste ha padie, een zak Ureum en een zak NPK.

Minister, luistert u naar de roep van de boeren die hun uitzichtloze situatie onder de aandacht brengen. Zij zijn de bewakers van onze hoofdvoedsel.

Harriet Ramdien

Overige berichten