Hardere acties tegen prijsopdrijvers

De minister van Handel en Industrie, Sieglien Burleson, is van oordeel dat er een intensievere aanpak van prijscontrole nodig is. In dat kader heeft zij een serie gesprekken gevoerd met diverse organisaties.

Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de Consumentenorganisaties, Importeurs en Vereniging van Winkeliers. Voorafgaand aan deze gesprekken heeft de bewindsvrouw een onderhoud gehad met interne afdelingen van het Ministerie.

Volgens minister Burleson is sprake van prijsopdrijving wanneer iemand boven de winstmarge verkoopt. Behalve klachten over prijsopdrijving heeft het ministerie de afgelopen dagen veel klachten binnen gehad over vervallen producten op de schappen.(GFC)

Overige berichten