fbpx

Harde afspraken gemaakt op 3e internationale conferentie over financieren ontwikkeling

Suriname heeft van 13 tot en met 16 juli in Addis Abeba, Ethiopië, geparticipeerd aan de 3e internationale conferentie inzake het ‘Financieren van Ontwikkeling’.

Ons land werd bij deze belangrijke vergadering vertegenwoordigd door ambassadeur Henry Mac Donald, die samen met Raymond Landveld van de permanente missie in New York en Harry Dorinnie van de Centrale Bank, de standpunten van Suriname hebben gepresenteerd.

De conferentie diende om de financieringsstrategie vast te stellen en was voorloper van de bijeenkomst die in september 2015 in New York zal plaatsvinden, ter goedkeuring van de Duurzame Ontwikkelingsagenda, voor vervanging van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen die aan het eind van dit jaar zullen aflopen, laat het ministerie van Buza weten in een persbericht.

De onderhandelingen waren zwaar, waarbij de standpunten van de ontwikkelde- en ontwikkelingslanden enorm ver uit elkaar lagen. Het gelukte uiteindelijk om op de valreep overeenstemming te bereiken over de meest belangrijke vraagstukken.

Opmerkelijk is dat tijdens deze onderhandelingen Lanveld woordvoerder was van de onderhandelingsgroep van 134 ontwikkelingslanden aangesloten bij de Verenigde Naties m.n. de Groep van 77 en China.

Suriname hield op de laatste dag een toespraak, waarbij een oproep van de president van 5 jaren geleden, tijdens de 65-ste Algemene Vergadering van de VN werd herhaald, om af te stappen van het denken en handelen in termen van armoedebestrijding, door in de toekomst meer nadruk te leggen op welvaartsschepping.

Tijdens de presentatie van Suriname werd melding gemaakt van de vooruitgang die recentelijk geboekt zijn op het vlak van gendergelijkwaardigheid en jongerenparticipatie. De vooruitgang in het percentage gekozen vrouwelijke volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee (van 8% naar 34%) en de recente verkiezingen van de vicevoorzitter van de Nationale Assemblee (32 jaar) en de vicepresident van de Republiek Suriname(35 jaar) werden als directe wapenfeiten aangehaald.

Er werd verder een oproep gedaan om bij het vaststellen van de toekomstige internationale ontwikkelingsplannen de nadruk te leggen op een “people centered approach” ter stimulering van sociale ontwikkeling.

Mac Donald vroeg tenslotte aandacht voor het feit dat: “de wereldeconomie door tal van redenen wereldwijd een vertraagde groei vertoont. Ondanks de nieuwe strategische prioriteiten, zijn de binnenlandse middelen in vele landen niet toereikend om duurzame ontwikkeling te realiseren, met name op het gebied klimaatverandering. Het is om die reden belangrijk dat wij thans van een veelomvattend en gebalanceerde wereldovereenkomst kunnen spreken.”

Naar meer berichten...