fbpx

Harde aanpak problematiek bevolkingsvisserij

Na de vermelde actie van de visserscoöperatie Visserscollectief in de vroege morgen op 31 oktober 2017 heeft minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), een spoed bijeenkomst gehouden.

Rond de tafel zaten de bewindsman en zijn staf, directeur van de Kustwacht Suriname, Kolonel Jerry Slijngaard, Ivan Graanoogst, commissielid Toewijzing SK-vergunning, en het bestuur van Visserscollectief. Onmiddelijke actie is van enorm belang voor garantie van vis in Surinaamse wateren.

De vissers van Visserscollectief hebben vanmorgen, voorafgaand de spoed bijeenkomst, een onverwacht bezoek gebracht aan het ministerie van LVV. Deze groep vissers houden zich bezig met bevolkingsvisserij en daarbij behoren de kust- en binnenwatervisserij. Minister Soeresh Algoe heeft de groep ontvangen en aangehoord. De groep heeft een petitie ingediend waarin is gevraagd voor snelle aanpak van de problematiek die de bevolkings- of artisenalevisserij in het district Commewijne ondervinden.

De visserijsector in Suriname draagt bij aan de economische ontwikkeling van het land. In Suriname kennen we drie soorten visserijsoorten met name zee-, kust- en binnenwatervisserij, en deze worden weer onderverdeeld in categorieën. Voor de ontplooiing van visserij-activiteiten is het verplicht een visserijvergunning te hebben met uitzondering van sportvisserij. Aan één persoon wordt één vergunning gegeven voor één boot.

Voor elk visserijsoort is er een zone vastgesteld waar te mogen vissen. Duurzame visserij en ook het beheer zal zorgen dat mensen vis blijven eten op de wereld. In Suriname is er tegenwoordig een schaarste aan Jarbaka. Als er geen actie wordt ondernomen zullen andere vissoorten zoals botervis, kandratiki en bang bang ook gering worden.

Tijdens de bijeenkomst is er gebrainstormd over de aanpak, en wel landelijk. Het voornaamste probleem is de illegale visserij-activiteiten, waarbij er bewust in andere (visserij)zones, dan vermeld op de vergunning, wordt gevist. Dit heeft grote beïnvloeding op visbestanden met alle gevolgen van dien. Het ministerie van LVV en de Kustwacht zullen samen harde acties ondernemen.(GFC)