fbpx

Harde aanpak criminaliteit wordt gecontinueerd

De regering ziet de zorg voor veiligheid als een primaire taak. Op grond daarvan zal de harde aanpak richting de criminaliteit gecontinueerd worden en tot beheersbare proporties worden terug gebracht. In de afgelopen periode zijn er projecten succesvol geïnitieerd en verkeren enkele in de opstartfase.

President Desiré Bouterse zei het parlement bij de behandeling van de Algemene Politieke Beschouwing, dat de gemeenschap getuige is van de gezamenlijke acties van politie en militairen bij de road blocks. Aan De Nationale Assemblee en het volk gaf hij de garantie, dat de regering de bestrijding van de criminaliteit als een bijzonder zorggebied beschouwt.

Het staatshoofd bracht naar voren dat de laatste hand gelegd wordt aan het Safe City Project dat in het eerste kwartaal van 2018 wordt uitgevoerd. Dit project is multi-ministerieel doordat het directoraat Nationale Veiligheid, het Korps Politie Suriname, E-Government betrokken zijn bij de uitvoering.

De president ging ook kort op in de Anti Corruptiewet die reeds is goedgekeurd. Deze wet is bij Staatsblad ook afgekondigd. Op het ministerie van Justitie en Politie worden momenteel de uitvoeringsbesluiten voorbereid. Er zijn ook voordrachten gevraagd bij de verschillende instanties ter invulling van de anti corruptie commissie.

Deze commissie wordt belast met preventie en vroege signalering van misstanden binnen staatsinstellingen alsmede het beschermen van melders van deze zaken. Deze commissie moet dergelijke misstanden doorgeleiden naar de procureur generaal.(GFC)