Handboek over “De Vedische Dharma” verschenen

Op 5 mei verscheen het boek “De Vedische Dharma” bij de uitgeverij Saraswatiart Publishers. Dit handboek voor moraal, karma, mantra’s, rituelen en bhajans is geschreven door prof. dr. Chan E.S. Choenni. Het boek heeft antwoord op eigentijdse vraagstukken vanuit de Vedische Dharma.

Het is namelijk gebaseerd op inzichten en wijsheden die hun wortels hebben in het oude India van 2.000 voor Christus tot 500 na Christus. Die inzichten zijn primair gestoeld op de Veda’s – vier zeer oude heilige geschriften – en op andere religieuze werken.

Deze publicatie kan beschouwd worden als een kennismaking met de Vedische Dharma en met de breedheid van het Hindoeïsme vanuit een humanistisch perspectief. Het is een handboek waarin Choenni op toegankelijke wijze en vanuit een eigentijdse interpretatie inzicht geeft in de Vedische Dharma. Het boek bestaat uit twee delen met ieder tien hoofdstukken.

Deel I gaat over uiteenlopende onderwerpen variërend van de kennis over God en de verschillende wegen om God te bereiken, deugdzaamheid en dienstbaarheid (seva) en de Vedische levenswijze. Ook thema’s als humaniteit en mensenrechten, bestuur en leiderschap, opvoedingen gezinsleven, zelfbeheersing en duurzaamheid komen aan bod. Tevens worden thema’s als tolerantie, non-discriminatie en acceptatie van mensen behorend tot het derde geslacht (LGBTI) gebaseerd op de Vedische bronnen behandeld. Hoofdstuk tenslotte over riten en rituelen.

Deel II geeft naast een korte inleiding over het Hindoeïsme en de verspreiding van de Hindoes over verschillende gebieden in onze wereld en veel praktische informatie. Dit deel geeft tevens uitleg over het vuurofferritueel (havan/puja) en de Vedische i.c. Hindoe symbolen.

Verder wordt aandacht geschonken aan epische werken als de Ramayana en Mahabharata en aan relevante passages over goed en kwaad in de Bhagavad Gita. Ook zijn er zestien bhajans (spirituele liederen) in dit boek opgenomen, zowel treurliederen als lofliederen. De tekst daarvan is in het Hindi (in romaanse spelling), maar de betekenis ervan is weergegeven in het Nederlands.

Dit handboek is niet alleen voor Hindoes bestemd maar voor iedereen die meer wil weten over de Vedische Dharma.

Het boek De Vedische Dharma uitgevoerd in hardcover telt 396 pagina’s en kost 27,50 euro.(GFC)