fbpx
Hakrinbank behaalt ruim SRD 30 miljoen winst in 1ste halfjaar

De Hakrinbank heeft woensdagavond haar halfjaarrapport 2017 uitgebracht. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2017, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2017 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant, die hieromtrent een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.

De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en regelmatige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

Het rapport bevat actuele informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financieringsmij en Hakrinbank Real Estate.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar 2017 met 4,2% tot SRD 3,51 miljard.

De geconsolideerde kredietverlening steeg met slechts 2% tot SRD 1.484,2 miljoen, mogelijkerwijs als gevolg van het gedaalde consumenten- en producentenvertrouwen en de voortdurende recessie, die vooral het Midden en Klein Bedrijf (MKB) treft.

De geconsolideerde winst vóór belastingen bedroeg SRD 29,2 miljoen, een stijging van 17,2% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2016.

De toename werd veroorzaakt door de gestegen interestmarge en verdiende provisies, alsook een beheerste kostenontwikkeling.

Dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij, presteerde gemiddeld genomen boven verwachting. Het balanstotaal bleef vrijwel gelijk op circa SRD 264 miljoen, terwijl de winst vóór belasting steeg met ruim 41% tot SRD 4,6 miljoen.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2017 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten interim-dividend van SRD 6,00 per aandeel van nominaal SRD 0,15 uit te keren. Dit interim-dividend is 66,7% meer dan dat van vorig jaar en betaalbaarstelling vindt vanaf maandag 11 september plaats.

De koers van het aandeel Hakrinbank op de Surinaamse Effectenbeurs bleef in het eerste halfjaar 2017 onveranderd op SRD 408,-.

Bij de beoordeling van de prijsontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de uitkering van stockdividend per medio 2017 als slotdividend over het boekjaar 2016.

Aan het begin van het jaar is er intensief overleg geweest tussen de directie en de minister van Financiën als vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder, de Staat Suriname, over de afbouw van zijn aandelenbelang in de Hakrinbank. Dit overleg resulteerde in een brief van 26 januari 2017.

Daarin gaf de minister aan dat de Staat Suriname positief staat tegenover afbouw van zijn participatie in het geplaatst aandelenkapitaal van 51% tot het in de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011 vastgestelde maximum van 20% per natuurlijke- of rechtspersoon.

De algemeen directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, is gezien de macro-economische omgeving tevreden met de tot nu toe in 2017 geboekte bedrijfsresultaten, die gemiddeld genomen boven de begrote doelstellingen van het jaarplan zijn uitgekomen.

Foto: In verband met de 35ste verjaardag van ons filiaal te Latour werden symbolische cheques overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse sociale instellingen die actief zijn in het verzorgingsgebied van het filiaal.
(GFC)

Meer nieuws

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…