Haïtiaanse consul generaal pleit voor verlenging Legalisatieproject

De Haïtiaanse consul generaal Alex Jospitre heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan de waarnemend minister van Justitie en Politie (Juspol) Ferdinand Welzijn, aandacht gevraagd voor de status van de Haïtianen in Suriname en het project Legalisatie van het ministerie. Tijdens het onderhoud pleitte de ambassadeur voor de mogelijkheid van verlenging van het project Legalisatie en de opname van een bredere groep daarbij.

Meer dan 1000 illegalen hebben zich in de afgelopen drie maanden geregistreerd om in aanmerking te komen voor een legale status.

Het project werd op 4 september 2017 door de bewindsman van JusPol gelanceerd en heeft tot en met 20 december 2017 geduurd. Vreemdelingen die voor 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen en door één of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, zijn in de gelegenheid gesteld om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Verder is gesproken over het verschil tussen Haïti en Suriname met betrekking tot de handelsbekwaamheid. In Haïti is een ingezetene van 18 jaar handels bekwaam, terwijl volgens de Surinaamse wetgeving de persoon 21 jaar en ouder moet zijn, mits hij of zij jonger gehuwd is.

Minister Welzijn gaf aan dat er bij de uitvoering van het project Legalisatie, ervaring is opgedaan en dat er bij het volgend project meer onderzoek gedaan zal worden hoe zaken beter aan te pakken. De bewindsman zal in het kader van de evaluatie van het project ook de lokale vertegenwoordigers van onder andere China en Brazilië spreken.

De generaal ziet het bezoek als een eerste stap om de samenwerking tussen beide landen duurzamer te maken.(GFC)

Overige berichten