Haast elkeen met een lege portemonnee is omkoopbaar met 1 miljoen dollar?

Man die doet alsof hij arm is

OPINIE- Onlangs stuitte ik op een artikel op GFC waarin een vrouw in Suriname vermeldde dat ze door haar baas werd lastiggevallen.

Deze man bood haar tienduizend Amerikaanse dollars aan, op voorwaarde dat ze instemde met een eenmalige romantische ontmoeting met hem.

Het is bewonderenswaardig dat deze vrouw dit aanbod heeft afgeslagen, aangezien ze reeds in een relatie is. Ze stelde zelfs dat ze een dergelijk aanbod ook zou afwijzen als de man haar een miljoen Amerikaanse dollars zou bieden, wat volgens mij eerder bluf is dan een realistische reactie.

Het is algemeen aanvaard dat de verleiding van grote sommen geld voor velen met een beperkt budget onweerstaanbaar kan zijn. Ik geloof dat slechts weinigen zo’n lucratief voorstel zouden weerstaan.

De aantrekkingskracht van geld, en met name grote hoeveelheden daarvan, kan een krachtig middel zijn om mensen dingen te laten doen die tegen hun principes indruisen.

Dit fenomeen is al zo vaak aangetoond in studies en onderzoeken. Geld heeft de macht om onze besluitvorming te beïnvloeden, onze principes te overschaduwen en zelfs ons gedrag te veranderen.

Toch moeten we ons bewust zijn van deze beïnvloeding en ons ertegen verzetten.

De waarde van onze persoonlijke integriteit en de handhaving van onze principes mogen niet worden overschaduwd door de verblindende glans van geld.

OOK INTERESSANT
Huurprijzen in Suriname bereiken alarmerende hoogten in US dollars en euro, terwijl de bevolking nauwelijks valuta verdient

Het vermogen om standvastig te blijven, zelfs in het gezicht van aanzienlijke financiële verleiding, is een kenmerk van karaktersterkte en morele vastberadenheid.

C. Wallerlei

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud