Haalbaarheidsonderzoek schooltuinen op GLO-scholen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Franse ambassade in Suriname heeft Equal Chances at Green Development ondersteund om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar ervaringsgericht onderwijs middels schooltuinen.

Het gaat concreet om de mogelijkheden en vereisten om het leren in de klas te combineren met tuinieren op de Gewoon Lager Onderwijs (GLO) scholen in Suriname.

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in het kader van een Small Grant Programme van de afdeling Samenwerking en Culturele Actie van de Franse ambassade (SCAC).

Op 12 november is via een virtuele presentatie de belanghebbenden in de gemeenschap geinformeerd over de resultaten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Hierbij enkele hoogtepunten van de bevindingen.

Volgens de World Health Organization (WHO) was in Suriname in 2016 het niveau van overgewicht of obesitas van kinderen tussen de leeftijd van 5 tot 19 jaar 31,10%.

Een van de factoren van overgewicht en obesitas is dat kinderen op jonge leeftijd te weinig groente en fruit eten. Tuinen op school kunnen een bijdrage leveren om kinderen te stimuleren om groente en fruit te eten.

Schooltuinen kunnen niet in zijn eentje het niveau van de gezondheid van kinderen verhogen, maar ze kunnen wel bijdragen aan de verbetering ervan.

Behalve verbeterde leerprestaties en een gezonde levensstijl, kunnen schooltuinen ook leiden tot meer affiniteit met de natuur bij jongeren. Op deze wijze is de kans groter dat ze milieubewuste handelingen plegen, en/of kiezen voor een gerelateerde carrière.

Wereldwijd hebben scholen decennialang ervaring met ervaringsgericht onderwijs middels schooltuinen. Ook in Suriname zijn er op enkele scholen in Suriname tuinen aangelegd door middel van projecten.

Er is geen specifiek model van een schooltuinprogramma dat bij elke situatie past, m.a.w. er is geen one size fits all solution. Tuinprogramma’s moeten goed worden aangepast aan de behoeften van de school en de milieusituatie van betrokken school.

Uit onderzoek is gebleken dat het het aanleggen van schooltuin haalbaar is voor de Surinaamse GLO scholen. De haalbaarheid is getoetst aan de hand van de volgende criteria: beleid en wetgeving, institutionele en personele eisen, human resources, methoden en technologieën, de kosten verbonden aan het opzetten van een tuin, duurzaamheid en de belanghebbenden.

Indien schooltuinen worden aangelegd hebben deze vele voordelen voor jongeren namelijk hogere academische prestaties, een gezonde levensstijl, meer begrip voor milieubeheer en verhoogde gemeenschaps- en sociale ontwikkeling.