Grote vraag naar dispensatie lockdown

GFC NIEUWS- Kolonel Jerry Slijngaard van het NCCR benadrukt dat zij de enige instantie is die bevoegd is toestemmingsformulieren af te geven aan personen en organisaties om zich tussen 20.00 uur en 06.00 uur op de openbare weg te begeven.
De toestemming is uitsluitend bedoeld voor degenen die gedurende de lockdown-uren noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten buitenshuis.
Daarom zal niet elk verzoek automatisch worden ingewilligd.
Slijngaard doet een beroep op de samenleving om haar activiteiten zodanig te organiseren, dat het niet noodzakelijk is dat zij zich tussen 20.00 en 06.00 op straat moeten begeven.
Hij benadrukte dat de lockdown ook geldt voor politieambtenaren en militairen, die op desbetreffende avonden geen dienst hebben. De diensten hebben volgens Slijngaard alle informatie gehad hoe de dispensatie moet worden aangevraagd voor deze groepen.
De afgelopen dagen kreeg het NCCR tal van verzoeken binnen van bedrijven die lijsten met honderden namen opstuurden voor dispensatie. Slijngaard benadrukt dat het niet zo werkt. Elk bedrijf dient de naam en of namen van personen op te sturen die op desbetreffende avond dringende werkzaamheden zouden moeten verrichten tussen 20.00 – 6.00 uur. Uiteindelijk bepaalt het NCCR wie in aanmerking komt voor de goedkeuring.

Overige berichten