Grote vaccinatiedagen in KKF dit weekend

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Volksgezondheid organiseert op zaterdag 20 maart en zondag 21 maart in samenwerking met het bedrijfsleven grote vaccinatiedagen in KKF.

Het ministerie wil met deze grote vaccinatie-activiteiten het vaccineren toegankelijker maken voor de verschillende doelgroepen.

De groepen die nu gevaccineerd worden zijn:

Alle 60-plussers
Alle 40- tot 60-jarigen met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten, diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk
Alle dialysepatiënten
Personen woonachtig in de bejaardentehuizen en
Alle zorgmedewerkers

Om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat een ieder die gevaccineerd wilt worden, zich eerst registreert op de website www.laatjevaccineren.sr of www.bogsuriname.com.

Als de onlineregistratie niet lukt, kan er gebeld worden naar het gratis nummer 178.

Vanaf 14:00 uur op genoemde dagen kunnen degenen die nog geen tijdafspraak hebben en die vallen onder de bovengenoemde groepen zich bij KKF melden om gevaccineerd te worden. Ter plekke zal de registratie ook mogelijk zijn.

Behalve in KKF kan men door de week op verschillende locaties terecht voor het vaccineren:

Academisch Ziekenhuis
‘s Lands Hospitaal
St. Vincentius Ziekenhuis
Diakonessenziekenhuis
PCS
BOG
RGD Latour
RGD Limesgracht
RGD Lelydorp
RGD Meerzorg
RGD van Petten Polder

Registratie vooraf is wenselijk, echter zal ter plekke ook geregistreerd kunnen worden. Het aantal vaccinatieposten zal uitgebreid worden in de komende periode om de samenleving zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Er wordt nu gewerkt met een prioriteitenlijst. De bevolking wordt in deze volgorde gevaccineerd. Zodra de volgende groep aan de beurt is, wordt dit via de verschillende mediakanalen bekendgemaakt. Aan de rest van de samenleving wordt gevraagd de berichtgeving te blijven volgen en nog even geduld te hebben. Iedereen die gevaccineerd wilt worden komt aan de beurt.

Het ministerie is heel tevreden over het vaccinatieproces tot nu toe. Zij vaart wat het gebruik van het AstraZeneca-vaccin betreft volledig op de aanbevelingen van gezaghebbende onderzoeks- en gezondheidsinstituten zoals de World Health Organization (WHO) en de European Medicines Agency (EMA). Daarnaast wordt het ministerie geadviseerd door de Technische Advies Commissie (TAC).

Op 17 maart heeft de WHO aangegeven dat er constante monitoring plaatsvindt als het gaat om de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin. Alle resultaten die hieruit voortvloeien worden met het ministerie gecommuniceerd. De WHO blijft bij het standpunt dat de voordelen van vaccineren met het AstraZeneca-vaccin veel groter zijn dan de risico’s op bijwerkingen en beveelt haar lidlanden aan om het vaccinatieproces te continueren.

Het ministerie van Volksgezondheid herinnert iedereen die zijn/haar bijdrage wenst te leveren aan het vaccinatietraject, om dat te doen door te storten in het ‘Covid Vaccin Fonds Suriname’ op de volgende bankrekeningnummers bij de Centrale Bank van Suriname:

Euro 0313100/001-077-978
SRD 0313100/001-281-968
USD 0313100/001-163-840

Tenslotte roept het ministerie op om de algemene preventiemaatregelen ment betrekking tot Covid-19 nog steeds strikt te blijven toepassen, waaronder: Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden (MoHanA).

BEKIJK OOK: Lareb maakt zich niet ongerust over veiligheid AstraZeneca – vaccin

Overige berichten