Grote schoonmaak Gonggrijpbos

GFC NIEUWSREDACTIE- Het natuurlandschap op de hoek van de Meurs- en Kennedyweg in Para wordt door het commissariaat van Para schoongemaakt.

Het Gonggrijpbos bestaat uit oude Mora Excelsa bomen en wordt slechts gebruikt als parkeerplaats voor taxi’s.

Dit landschap van ongeveer 2 hectaren is tussen 1910 en 1923 aangelegd door Justus Wilhelm Gonggrijp voor natuurwetenschappelijke onderzoekingen en in 1965 uitgegeven voor botanische en houtteeltkundige onderzoekingen aan de Dienst van ’s Landsbosbeheer.