Grote schoonmaak Gonggrijpbos

GFC NIEUWSREDACTIE- Het natuurlandschap op de hoek van de Meurs- en Kennedyweg in Para wordt door het commissariaat van Para schoongemaakt.

Het Gonggrijpbos bestaat uit oude Mora Excelsa bomen en wordt slechts gebruikt als parkeerplaats voor taxi’s.

Dit landschap van ongeveer 2 hectaren is tussen 1910 en 1923 aangelegd door Justus Wilhelm Gonggrijp voor natuurwetenschappelijke onderzoekingen en in 1965 uitgegeven voor botanische en houtteeltkundige onderzoekingen aan de Dienst van ’s Landsbosbeheer.

Overige berichten