fbpx

Grote schande dat radeloze vader van doodziek kindje in AZ op zijn knieën moet smeken voor behandeling

INGEZONDEN DISCLAIMER: PUBLICATIE VAN INGEZONDEN STUKKEN HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HET EENS IS MET DE INHOUD

De reis naar Dubai is vergooid geld en had de regering de US$ 1 miljoen liever gestopt in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Terwijl kinderen in het binnenland onderwijs ontberen en we al jaren zitten met een kwakkelende gezondheidszorg, zien wij dat de regering steeds weer verkeerde beslissingen neemt.

De afgelopen dagen is Suriname wederom opgeschrikt door het overlijden van een aantal kindjes in de ziekenhuizen, vanwege het wegtrekken van personeel omdat ze slecht worden betaald.

Het land wordt ook geconfronteerd met een tekort aan medisch apparatuur en medicijnen.

Behalve investeringen in medisch apparatuur en het optrekken van het salaris van zorgpersoneel zal ook geïnvesteerd moeten worden in scholing van personeel, zodat men beter begrijpt welke belangrijke taak men vervult.

Al jaar en dag wordt er geklaagd over de dienstverlening bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Patiënten wachten urenlang voordat zij behandeld worden en wordt er vanuit het zorgpersoneel weinig tot geen compassie getoond. Het incident van het afgelopen weekend spant de kroon.

BEKIJK OOK
Delegatie Nederlandse Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Suriname

Een ziek kindje van nauwelijks 1,5 jaar wordt binnengebracht en de ouders moeten ruim 4 uren bedelen om hun baby te helpen.

Het kindje overleed uiteindelijk zonder te zijn behandeld in de armen van haar vader op de SEH. Wat een schande! Dit had nooit moeten gebeuren. De vader heeft gesmeekt om zijn kind te behandelen en ging zelf op zijn knieën.

Verpleegsters en artsen hebben een bijzondere taak op zich genomen en dienen dat te beseffen. Wij erkennen dat het een zwaar beroep is, maar als je niet kan meevoelen met het leed van je naaste, hoor je daar niet thuis.

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het mes aan twee kanten snijdt: de mensen werken onder enorme druk en proberen met de weinige middelen hulp te bieden en of levens te redden.

Het is daarom zaak dat de regering een forse financiële injectie geeft aan de zorg.

Foto ter illustratie.

J. Boendhie

DISCLAIMER: PUBLICATIE VAN INGEZONDEN STUKKEN HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HET EENS IS MET DE INHOUD