fbpx

Grote groep Surinamers komt niet in aanmerking voor 7% bouwhypotheek

GFC NIEUWSREDACTIE- De 7% bouwhypotheek die recent door de Surinaamse regering is aangekondigd, lijkt toch buiten het bereik te zijn van een grote groep Surinamers.

“Er dient nagegaan te worden in hoeverre burgers aan de aflossing kunnen voldoen en als men geholpen is met het bedrag van SRD 950.000, dat tegenwoordig minder dan US$ 30.000 is,” zegt BEP-parlementariër Ronny Asabina. Hij juicht ieder initiatief tot het bevorderen van woningbouw wel toe.

Hij meent dat de woningnood echter het grootst is onder de groep die de hypotheek juist niet kan nemen.

Volgens NDP-parlementariër Melvin Bouva zou de regering soepelere voorwaarden kunnen scheppen. Hij stelt voor ook een 5% hypotheek voor mensen die de 7% niet kunnen dragen. Daarnaast zou de regering moeten zorgen voor de randvoorwaarden, zoals een perceel.

Burgers die gebruik willen maken van de hypotheek hebben vaak geen onderpand om hiervoor in aanmerking te komen. Het bedrag van de hypotheek is daarnaast niet toereikend om een perceel te kopen en een huis daarop neer te zetten.
Bouwrijpe grondhuurpercelen, waar de nutsvoorzieningen aanwezig zijn, kunnen hiervoor een oplossing bieden, meent de parlementariër.

De 7% woningfinancieringsmodaliteit is een langlopende lening waarbij de funding onttrokken wordt aan de verplicht aangehouden kasreserve middelen bij de CBvS.

OOK INTERESSANT
KPS-leiding adviseert burgers om niet deel te nemen aan protestactie van 24 maart

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 7% woningbouwfinanciering:

– Maximaal leenbedrag van SRD 950.000,00 exclusief notariskosten voor het passeren van de hypotheekakte

– Gezamenlijke bruto inkomensgrens van de aanvrager(s) bedraagt maximaal SRD 22.500,00

– Financiering kan tot 100% van de bouwsom

– De aanvrager heeft een vaste dienstbetrekking of als zelfstandige met een dusdanig middel van bestaan met gegarandeerde inkomen gedurende de looptijd van het krediet

– Leeftijd vanaf 21 jaar, bij voorkeur de leeftijd van 45 jaar nog niet te hebben bereikt en bij de leeftijd van 60 jaar zal het krediet moeten zijn afgelost

– Nog niet in het bezit van een eigen woning

– Maximale looptijd van 25 jaren

Specifieke voorwaarden:

Nieuwbouw:

– Beschikken over een bouwkavel eigendom erfpacht of grondhuur
– Nog niet in het bezit van een eigen woning
– Een Bouwoppervlakte van tenminste 60m² en ten hoogste 150m²

Koopwoning nieuwbouw:

Voor een koopwoning (nieuwbouw): eigen inbreng minimaal 25% van de aanschafwaarde (koopsom)
Renoveren/ uitbreiden van een bestaande woning

U wilt uw huis renoveren / uitbreiden tot een grootte van maximaal 275 m2