Grote delen Beekhuizen staan blank

GFC NIEUWSREDACTIE- In het ressort Beekhuizen zijn de woonwijken Abrabroki, Flora-B, Saron, Beekhuizen, Zorg en Hoop (zuid) en Marowijne project, hard getroffen door zware regenbuien van de afgelopen dagen.

Vele wegen en percelen van bewoners staan op dit moment blank. Reden genoeg voor de ressortraad van Beekuizen om poolshoogte te nemen in de verschillende wijken.

Ondanks deze problemen bij de raad bekend zijn en deze ook vermeld staan in het ‘Ressortplan 2021’ waarin ook degelijke oplossingen zijn aangedragen, heeft de Ressortraad toch empathie getoond voor de benauwdheid waarin de buurtbewoners zich momenteel bevinden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Grote delen Paramaribo-Noord nog steeds onder water

Het gaat om lozingen, kolken en rioleringen die niet op tijd worden opgehaald. Het gevolg hiervan is dat huizen onder water zijn gelopen en erge onhygiënische situaties zijn ontstaan die de buurtbewoners heel veel zorgen baren.

De Christoffer Kerstenstraat en de Richard Voulairestraat zijn uit voorzorg door de buurtbewoners afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit vanwege het feit dat elke keer dat er een auto langs rijdt het water in de huizen van de mensen terecht komt.

Op aandringen van de Ressortraadsleden leden hebben de bewoners aangegeven dat ze de barricade zullen verwijderen zodra dat water deels is weggetrokken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Delen Paramaribo – Noord nog steeds onder water, bewoners geïsoleerd

De ressortraad heeft in maart persoonlijk een ontmoeting gehad met de minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed. Al deze problemen zijn toen aan hem geëntameerd.

De Ressortraad heeft wederom een beroep gedaan op de minister en de instanties belast met waterhuishouding in groot Paramaribo en omstreken om spoedig de problemen die betrekking hebben op de waterhuishouding aan te pakken.

“De situatie wordt met de dag erbarmelijker en hopen niet dat wij het punt bereiken waar wij over zullen moeten gaan tot het evacueren van buurtbewoners.”

Overige berichten