fbpx

Grote brand oude zandput volledig geblust

GFC NIEUWS- Een grote brand die sinds vrijdagmiddag woedde bij een oude zandput aan de Gobajolaan in het ressort Houttuin is volledig geblust.
Het is gebleken dat aan de achterzijde van een perceel met omliggende panden een oude zandput is, die opgevuld was met heel wat afvalmateriaal, grotendeels afvalbanden.
Vanwege kordaat optreden van de brandweer zijn de belendende panden bespaard gebleven. Beide districtscommissarissen van Wanica waren ter plekke aanwezig.
Met behulp van een buurtbewoner, die ook ondernemers is, werd een graafmachine gratis ingezet om de bereikbaarheid van de bluswerkzaamheden te vergemakkelijken. De buurt en het Regionaal Ziekenhuis Wanica ondervonden heel veel last van de rook en geur.
Het is de brandweer gelukt de brand te blussen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

BEKIJK OOK
Dronken vrouw bekogelt ramen Verkeershandhavingsteam met stenen