Grote blunders coronacrisis zorgen voor heel veel doden

INGEZONDEN- Er zijn gewoon vreselijk veel grote blunders gemaakt! En het maken van deze schandalige misstappen blijft maar doorgaan.  Hierdoor gaan mogelijk miljoenen onschuldige mensen dit jaar nog vroegtijdig sterven.

Het wrange is dat deze stommiteiten gewoon doorgaan! Ik vraag mij echt af hoe politici soms zo kortzichtig kunnen zijn.  Of spelen andere factoren een rol?

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus, toen nog alleen in China, heb ik de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Ook de wijze waarop de WHO, virologen in Europa en de VS, evenals regeringen van verschillende landen de uitbraak hebben gebagatelliseerd. Het viel allemaal wel mee, zo wilden ze ons nog doen geloven.

Geen paniek mensen, zo spraken de WHO en regeringsleiders eind december 2019 nog op laconieke wijze.

Maar je hoefde beslist geen deskundige te zijn om de grote chaos die er nu heerst te zien aankomen. De uitspraken van de internationale gezondheidsinstanties nam ik toen al niet serieus en nu nog minder.

Kenmerkend voor de lakse houding was ook een tv- interview met een Rotterdamse viroloog, een vrouw die bovendien een adviserende taak heeft binnen de WHO, een paar weken voor de grote uitbraak in Nederland. “Ach, je kan gewoon vrijuit lopen in Nederland. Je zal niet zo snel besmet raken met het coronavirus”, vertelde ze lachend op de Nederlandse tv.

Nog geen korte tijd later zijn een groot aantal mensen besmet geraakt met het coronavirus tijdens carnavalsfestiviteiten, een aantal zijn al overleden.

Ze deed deze domme uitspraken terwijl er nota bene op dat moment al duizenden besmettingen waren geteld in Italië. Wat een schandaal!

Ook na de uitbraak in Nederland heeft men vreselijk geblunderd en dat blijft maar voortgaan. Men kiest liever voor economische belangen, dan voor de Volksgezondheid.

Het enige wat men vervolgens in Holland adviseerde was om de handen vaker te wassen. Pas nadat men in de gaten kreeg dat die maatregelen geen effect hadden, werden er mondjesmaat nieuwe geïntroduceerd. Onder meer elkaar geen handen meer geven. Maar de markten en alle plekken waar er veel mensen tegelijk bij elkaar kwamen, waren nog gewoon in bedrijf.

Zo heeft Nederland vreselijk gedraald. Zo kon het dat tot voor kort nog, de Haagse markt, de grootste markt van Europa, nog gewoon open was en bovendien erg druk bezocht werd. Pas in een later stadium toen men doorhad dat het aantal besmettingen niet terugliep, erg kortgeleden, werd de markt gesloten en zijn er nieuwere maatregelen doorgevoerd. Deze zullen overigens niet eens voldoende zijn, waardoor men dus weer in een veel te laat stadium voor verscherping gaat kiezen. Stapje voor stapje, tot er duizenden doden zijn gevallen en alle IC- bedden tot de “nok gevuld zijn”.

Zo stapelen ze blunder op blunder.

Ook was het zelf door een blinde te voorzien dat het aantal IC- bedden in Nederland niet voldoende zou zijn.

Had men niet van China kunnen leren? Dat land had al vanaf het begin van de uitbraak met spoed noodziekenhuizen uit de grond gestampt om patiënten te kunnen opvangen. Nu gaat men Nederlandse coronapatiënten in Duitsland verplegen. Maar wat als de besmettingen exponentieel toenemen en er geen IC- bedden meer in dat land beschikbaar zijn? Gaat men dan pas erover nadenken om een noodhospitaal te bouwen? 

Politiek is ook vooruit kunnen kijken en het blijkt vaker dat politici daar soms heel slecht in zijn!

Maar terug naar de blunders die ervoor zorgen dat de hele wereld in een enorme crisis is terechtgekomen. Dat vele duizenden en mogelijk miljoenen vroegtijdig naar hun graf moeten worden gebracht.

Hadden politici niet ervoor moeten zorgen dat de uitbraakplek Wuhan in China direct werd geïsoleerd? Dat alle personen in die streek moesten worden afgesloten van de buitenwereld? Moesten niet alle vliegreizen, treinreizen  en alle mogelijke transportvormen direct worden stopgezet om de virusuitbraak in de kiem te smoren?

Dat is niet gebeurd omdat de economische belangen prevaleerden. Op die manier konden talrijke coronabesmette personen de stad verlaten, richting de rest van de wereld. Dit alles zou in een vroeg stadium voorkomen kunnen worden.

Ook in Suriname werden er fouten gemaakt. Ik ben blij dat de grenzen gesloten zijn, hoewel veel te laat. Al een maand daarvoor had ik middels een ingezonden stuk hiervoor gepleit.

Ik hoop niet dat Suriname de slappe, mijns inziens ineffectieve werkwijze van Nederland volgt. Hoewel het veel daarop lijkt. Ik doe een beroep op de Surinaamse overheid om direct veel strengere maatregelen te treffen en bij voorkeur de werkwijze van Zuid – Korea en Singapore te volgen. De Hollandse school gaat ons in dit geval alleen maar kostbare en onschuldige mensenlevens kosten.

Ik maak mij ook zorgen over mijn broeders en zusters in zeer dichtbevolkte landen als India, Indonesië evenals die in het werelddeel Afrika. Die staan pas aan het begin van de crisis en zijn beslist niet in staat om die ellende het hoofd te bieden.

Tref in ieder geval in Suriname direct veel hardere maatregelen! Liever laat dan nooit! Laat die Hollandse slappe foute stijl zo snel mogelijk los!

Drs. J. Kerto

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.

 

Overige berichten