Grootschalige bouwprojecten in Suriname onder vuur: Miljoenen worden mogelijk verduisterd

GFC NIEUWSREDACTIE- Er zijn sterke aanwijzingen dat de corruptie binnen het Surinaamse overheidsgebeuren, vooral bij grote infrastructuurprojecten, de laatste jaren sterk is toegenomen, wat leidt tot groeiende zorgen en maatschappelijke vraagstukken.

Dat zegt althans Suriname- analist Soeroechomento aan GFC, die tevens aangeeft dat de samenleving actiever betrokken moet zijn bij toezicht.

Volgens hem moeten grootschalige bouwprojecten waaronder de bouw van de brug over de Corantijnrivier, evenals de sloop van het politiebureau en de bouw van een nieuw pand voor het KPS, grondig worden geëvalueerd.

Deze projecten moeten niet alleen onder een vergrootglas gehouden worden vanwege hun kosten, maar ook vanwege het potentiële misbruik van fondsen.

“Deze projecten zijn niet slechts ontwikkelingsinitiatieven, maar zijn volgens mij voornamelijk bedoeld om bepaalde personen extreem veel geld mee te laten verdienen.”

“Het is daarom zaak dat de media, als waakhond van de democratie, veel kritischer nagaat wat er in dit kader allemaal gebeurt. Dit is essentieel, aangezien het parlement het helaas vaak laat afweten bij deze cruciale taken,” beargumenteert hij.

De analist maakt zich ernstige zorgen over het gebrek aan transparantie en de integriteit van het bestuur.

Ook het feit dat bedragen die gemoeid gaan met deze projecten steeds veranderen, zorgt voor verdere onrust.

OOK INTERESSANT
Voormalig OKB-voorzitter van Dijk-Silos vindt CBB-directeur onbetrouwbaar

De onvoorspelbaarheid en variabiliteit van deze bedragen zouden naar zijn zeggen meer reden tot zorg geven, wat het vertrouwen in deze overheidsprojecten kan schaden.

Foto ter illustratie.