fbpx

Grootschalige aanpak door Openbaar Groen in de vakantie

Het directoraat Openbaar Groen (OG) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) voert grote schoonmaakwerkzaamheden uit. In verband met de vakantie krijgen speeltuinen en speeltoestellen extra aandacht. Het gaat om speeltuinen in de districten Paramaribo, Wanica, Coronie, Nickerie, Saramacca en Para. Enkele speelvelden zijn: de Gladiolenveld, Desi Samsonveld en het sportveld te Sophia’s Lust. Er worden ook bermen en lozingen opgeschoond.

De werkzaamheden zijn op 1 augustus 2018 gestart. Er wordt momenteel in Wanica en Paramaribo gewerkt. Ferlano Krak, onderdirecteur Technische Dienst van OG zegt, dat het de bedoeling is om speeltuinen die door OG zijn opgezet schoon te maken en kleine reparaties te doen aan de speeltoestellen. De velden worden schoongemaakt zodat de kinderen zich nuttig kunnen bezighouden in de vakantie.

Deze velden zijn bij de opzet overgedragen aan stichtingen en beheerders, die zelf voor onderhoudt moet zorgen. Na deze grote aanpak zullen deze beheerders het onderhoudt wederom overnemen.

BEKIJK OOK
OGA geeft startsein verfraaiing Ringweg

Voor wat betreft de bermen wordt er gewerkt op plaatsen waar het gras hoog staat en er illegaal vuil wordt gedumpt. Het illegaal dumpen van vuil, zorgt voor broedplaatsen voor ongedierten.

Chanderbhan Rambali, Algemeen Coördinator Districten, zegt dat langs de berm in de Possentriestraat er vanaf de hoek met de Kankantriestraat tot de Heveastraat schoon gemaakt is. Verder zegt hij dat de berm in de Elisabethweg te Abrabroki volledig is opgeruimd. Ook in het noorden van Paramaribo worden er in de omgeving van de Kleinestraat schoonmaak- en ophaal werkzaamheden uitgevoerd.

Het streven is om midden september zoveel mogelijk velden en speeltuinen, die behoefte hebben, te hebben schoongemaakt. De reguliere werkzaamheden voor het opschonen van lozingen en bermen gaan normaal door.