fbpx

Grootaandeelhouder Assuria: DSB maakt positieve ontwikkeling mee

Assuria wenst als grootaandeelhouder van De Surinaamsche Bank(DSB) het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen.

“Naar aanleiding van de recente berichten in de media over De Surinaamsche Bank N.V. wenst Assuria N.V. het publiek in het algemeen en de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder te informeren dat De Surinaamsche Bank N.V. de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt dankzij de stringente beheersmaatregelen die in 2017 genomen zijn.

Deze maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de solvabiliteits‐ en liquiditeitspositie van de bank.

OOK INTERESSANT
Tienerouders Latour en omgeving krijgen kennis in opvoedingsvaardigheden

De Surinaamsche Bank N.V. is altijd in staat geweest en is nog steeds in staat om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover haar klanten, rekeninghouders en overige stakeholders.

Assuria heeft er alle vertrouwen in dat de positieve ontwikkelingen bij de bank zich zullen voortzetten en verwacht een gestadige verbetering in het resultaat van de bank,” aldus Assuria in een officiële verklaring.(GFC)