Groot deel volwassen Surinamers moet terug naar school anders komt er geen ontwikkeling

GFC NIEUWSREDACTIE- Een groot deel van de volwassen Surinamers moet terug naar de schoolbanken omdat ze onkundig en te laag zijn opgeleid.

Een ander deel is zelfs ongeschoold en heeft moeite om de meest simpele kwesties te begrijpen.

Suriname kan op economisch vlak nooit tot hogere ontwikkeling worden gebracht omdat er verhoudingsgewijs te veel onwetende mensen in het land wonen. Het merendeel inwoners bestaat uit arbeiders en geen denkers en/of goed opgeleiden.

Wij hebben een ernstig tekort aan belezen, goed ontwikkelde personen.

Dat is het oordeel van het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC).

Aan GFC Nieuws wordt uitgelegd dat er zorgen zijn over het belabberde kennisniveau van de gemiddelde Surinaamse burger.

“Het is wrang om te constateren, maar er is al decennia duidelijk sprake is van een terugval qua algemene en basisontwikkeling van velen in dit land”.

“De jeugd en jongvolwassenen lezen tegenwoordig beduidend minder leerzame boeken of artikelen en houden zich voornamelijk bezig met onzinfilmpjes en inhoudsloze informatie op het internet. Zij weigeren hun eigen kennisniveau verder te ontplooien”, meent het VrouwenCollectief.

“Zonder het verhogen van het kennis- en specialisatieniveau van een groter deel van de samenleving zullen er geen betere hoogten bereikt worden”, stelt het VrouwenCollectief.

Het KSVC stelt voor dat er meer focus wordt gelegd op beter onderwijs voor zowel volwassenen en jongeren. Maar ook het traject daarna en het actief stimuleren van leerzame en zinvolle interessegebieden verdient meer aandacht.

Overige berichten