Grondige aanpak Ontwateringsproblemen Maikoeproject

GFC NIEUWS- In opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) worden werkzaamheden uitgevoerd in en rondom het Maikoeproject te Paramaribo-Noord.

Zowel de lozingen als de gesloten rioleringen verkeerden al jaren in een zeer slechte staat. De buurtbewoners trokken samen met de ressort- en districtsraadsleden aan de bel, waarna minister Vijay Chotkan meteen de opdracht gaf om alle zijwegen tussen de Ringweg en de Henk Arronstraat grondig aan te pakken.

Volgens de buurtbewoners lag het Maikoeproject bij de minste geringste regenbuien blank. Verder geven de plaatselijke bewoners aan dat zij meerdere malen de nodige kanalen hebben benaderd om de vaak voorkomende problemen aan te pakken, maar dat er niets aan werd gedaan.

De bewoners zijn bijzonder ingenomen met de aanpak, waarbij zowel open lozingen als gesloten rioleringen een complete beurt krijgen. Ook worden enkele zandwegen voorzien van het v-8 materiaal dat beter blijkt te zijn om de onverharde wegen langer in goede staat te houden.

Met uitzondering van de lozingen en wegen worden ook de bermen aangepakt. De milieupolitie van het directoraat Openbaar Groen komt bij deze aanpak ook in beeld om obstakels of hindernissen tijdens de werkzaamheden te verwijderen. De veldwerkers van dit directoraat zorgen ervoor dat de v-goten schoon worden gemaakt.

Er zijn ook kolkenzuigers ingezet om de rioolputten op te schonen. Rioolbuizen die niet voldoen aan de wettelijke eisen van de gebruikelijke diameter, worden in overleg met de bewoners verwijderd. De bewoners van die betreffende percelen worden verantwoordelijk gesteld om rioolbuizen van de juiste afmeting te plaatsen.

Volgens Anwar Moenne van Openbaar Groen moet dit project binnen twee weken zijn afgerond. De werkzaamheden zijn nu in volle gang en de plaatselijke bewoners zijn bijzonder onder de indruk van de manier waarop de problemen in de omgeving worden aangepakt.

Zij zeggen alle medewerking toe en zijn minister Chotkan en zijn team zeer erkentelijk voor de werkzaamheden.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin, zijn traditionele leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier hebben besloten dat door…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…

Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder…

Petitie tegen nieuwe Valutawet

GFC NIEUWS- Twee bezorgde burgers, Alven Roosveld en Patrick Robles de Medina, hebben het initiatief genomen voor een online-petitie tegen de nieuwe Valutawet, want ook…