Grondbeschikkingen voor bewoners woningbouwproject Tamansari

Op 14 augustus heeft de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer(RGB), steven Relyveld, in aanwezigheid van de waarnemend minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sieglien Burleson, 41 grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners van het woningbouwproject te Tamansari in Commewijne.

Deze bewoners hebben ongeveer 20 jaar geleden een toewijzingsbriefje gekregen van Stichting Volkshuisvesting voor een woning. Echter bleek achteraf dat zij geen woningen hadden gekregen maar bouwsels waarvan sommigen slechts tot fundering hoogte waren opgetrokken.

De bewoners hebben toen zelf geïnvesteerd in de bouw van de woning en werden daarna onaangenaam verrast door Stichting Volkshuisvesting dat zij huur voor de woningen moesten betalen en bij ingebrekestelling zouden zij ontruimd worden. De bewoners kwamen in contact met de persoon van Steven Relyveld die lang nog geen minister was en hij ondersteunde de bewoners met raad en daad en beloofde hen dat hij er alles aan zou doen dat zij de rechtmatige eigenaren zullen worden.

20 jaar later is het dezelfde Relyveld die samen met de minister van Sozavo en de Commissie Ontruiming en Toewijzing van het ministerie van Sozavo voor een oplossing heeft gezorgd. 41 bewoners komen alvast in aanmerking voor een grondbeschikking. De overige bewoners zullen spoedig ook in aanmerking komen voor hun grondbeschikking nadat zij hun financieel administratieve zaken hebben afgerond met de Stichting Volkshuisvesting. De bewoners waren zichtbaar blij met hun grondbeschikking.

Overige berichten