Grondbeleid heeft voldoende aandacht van leiding RGB

Het algemeen grondbeleid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) is gericht op het centraliseren van grond registratie en het automatiseren en ordenen van het proces rond de grondbeschikkingen, dit zegt minister Roline Samsoedien.

Het ministerie probeert een inhaalslag te maken op achterstallige aanvragen die liggen op het ministerie. Ook wordt er gewerkt aan het wegwerken van de jarenlange achterstand bij de grondregistratie. Tegelijkertijd werkt dit departement ook aan een verbeterde aanpak bij het verwerken van aanvragen die worden ingediend.

Recentelijk zijn de districten Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie aangedaan. In Saramacca en Nickerie zijn er voornamelijk aan bewoners die jarenlang op de gronden hebben gewoond een beschikking uitgereikt. Ook zij die jarenlang op een huurterrein gewoond en gebouwd hebben zijn in aanmerking gekomen. Ter illustratie van de noodzaak noemt de bewindsvrouw gevallen van mensen die langer dan 50 jaar hebben gewacht op goedkeuring van hun aanvraag.

Ondanks het een moeizaam proces is het ministerie doet er alles aan om alle grondaanvragen binnen een kort tijdbestek af te handelen, zegt Leandra Woei, directeur van Ruimtelijke ordening, Grond –en Bosbeheer.

Door het proces van digitaliseren en automatiseren kan het gronduitgiftebeleid in de toekomst veel makkelijker, – efficiënter en transparanter geschieden. De directeur geeft verder aan dat op korte termijn de resultaten nog niet te zien zullen zijn, omdat de focus gelegd is op het afhandelen van oude aanvragen die al tientallen jaren op het ministerie liggen. De nieuwe aanvragen worden digitaal opgeslagen en zullen op een nader te bepalen tijdstip afgehandeld worden.

De onderdirecteur van dit ministerie, Zaria Eenig, drukt de mensen uit de samenleving op het hart om bij aankoop van een perceel eerst na te gaan of het perceel op naam van de eigenaar staat bij wie zij het kopen. Anders zullen zij later grote problemen krijgen omdat zo een perceel nooit op hun naam zal komen te staan.

Het ministerie streeft naar een geordende grondregistratie, waarbij er een goede dienstverlening wordt verstrekt naar de burgerij zodat zij de garantie krijgen van hun rechtszekerheid. De transparantie en een goede ordening in de grondsector zijn van groot belang.(GFC)

Overige berichten