Groep ouderen groter dan first-time voters

GFC NIEUWS- Het is van belang dat de politieke partijen zich niet alleen focussen op de jeugd, die voor het eerst gaat stemmen.
Oud-parlementariër en adviseur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anton Paal, geeft in een interview met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat de first-time voters slechts 10% uitmaken van de totale stemgerechtigden voor de komende verkiezing. Deze informatie is te halen uit de kiezerslijsten die het CBB vervaardigt.
In het kader van de komende algemene, vrije- en geheime verkiezingen in 2020 heeft het CBB als taak correcte/goede kiezerslijsten te vervaardigen, welke alleen kan middels een adequate administratie.
Paal geeft aan dat de kiezersadministratie dagelijks wordt bijgehouden door het CBB. Uit het kiezersregister kan veel informatie worden gehaald, zoals wie niet heeft gestemd en wie de first-time voters zijn.
Voor de bevolkingstechnische problemen die zich voordoen, worden er oplossingen gezocht. Het grootste obstakel is dat mensen verhuizen van woonplaatsen en dit niet doorgeven aan het CBB voor verdere verwerking.
Het door CBB vervaardigde kiezersregister dient te worden afgegeven aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).
Het OKB dient erop toe te zien dat het CBB haar werk adequaat doet om te komen tot correcte/goede kiezerslijsten. Politieke partijen kunnen beschikken over de kiezerslijsten. Transparantie moet leiden tot eerlijk en oprechte verkiezing. Sinds 1987 heeft het CBB goed werk opgeleverd, met betrekking tot haar taak naar de verkiezingen toe, aldus Paal.
De verwachting is dat ruim 385.000 mensen zullen stemmen op 25 mei 2020. 10% daarvan behoort tot de groep van first-time voters.
Paal geeft aan dat die groep de slechtste stembusgangers zijn. ‘Omdat de jeugd niet geïnteresseerd is om te stemmen’, is de reden die Paal geeft op zijn uitlating. Het is de taak van de politieke partijen de jeugd te mobiliseren om te gaan stemmen. Desondanks moet de focus ook gelegd worden op de grotere groep voters, de ouderen.
Eenieder wordt opgeroepen om hun persoonsgegevens te controleren bij de terinzagelegging (TIL) die van 14 februari tot en met 14 maart aanstaande duurt. Op de verschillende districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en nog andere nader te bepalen locaties, zullen lijsten beschikbaar zijn.
Personen wiens persoonsgegevens niet juist zijn bij het aanmelden om te stemmen op 25 mei, mogen NIET stemmen.
Aanpassing van persoonsgegevens na 14 maart 2020 is alleen via goedkeuring van de rechter mogelijk.

Overige berichten