Groei binnen rijst- en visserijsector

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat onder andere de rijstsector een gestadige groei kent.

Hij liet het parlement zien dat de sector stapsgewijs door de regering is verbeterd. “De patiënt is niet naar het mortuarium gebracht, maar naar de zaal en daarna naar huis”, met deze beeldspraak demonstreerde de bewindsman dat de sector het niet slecht doet.

Vanaf het beplant areaal tot en met de productie en exporthoeveelheid, geven de cijfers een ander beeld dan er wordt beweerd. Minister Pamessar gaf aan dat het geen marginale verhoging, maar eerder een verdubbeling van de cijfers in de sector is waar te nemen.

De bewindsman merkte op dat de piekperiode voor de rijstsector met uitzonderlijke prestaties, in de tachtiger jaren het geval was. In 1986 was de inzaai 86.000 hectare. Met de gezamenlijke inspanning van alle actoren en investeringen, kunnen de goede tijden worden herleefd. Met de schaarse mogelijkheden zijn er tot nu toe goede vooruitgangen geboekt.

De bewindsman ging eveneens in op de visserijsector, waar 2014 als piekperiode wordt gekenmerkt. Bij verse vis en visdelen neemt het aantal exporten jaarlijks af. Echter bij de bevroren vis en visdelen is de vraag groeiende. Hetzelfde geldt voor visfilets en gerookte vis. Bij de export van schaal- en weekdieren is er ook een lichte groei, bekeken vanaf 2012 tot en met 2017. Ook de garnalen en visproductie laat een groei zien en wel van 33.000 ton in 2012 tot 49.000 ton in 2019.

Overige berichten