fbpx

Gregory Rusland herkozen als NPS-voorzitter

GFC NIEUWS- Vandaag 13 december werden het bijzonder Congres gehouden waarbij het nieuw Congres en Hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn gekozen.
Gregory Rusland is voor een derde termijn gekozen tot voorzitter van de groene partij.
Rusland bracht ten eerste dank uit aan de Almachtige, omdat zonder Zijn kracht zij niet in staat zullen zijn om te doen wat van hen verwacht wordt. “Als God voor u is, wie zal tegen u zijn.”
Verder bedankte hij alle structuren van de NPS die getoond hebben het hoofd koel te kunnen houden en ervoor te zorgen dat er oplossingen komen voor problemen, zodat de partij een bijdrage kan leveren binnen de samenleving.
De NPS-voorzitter haalde verder aan dat de partij een veel betere plaats verdient binnen de samenleving. Elke NPS’er zal daarom een bijdrage moeten leveren, zodat de partij verder kan groeien. Hij belooft dat er binnenkort gestart met een evaluatie binnen alle structuren van de partij, vanaf hoofdbestuur tot de afdelingen. Dit om ervoor te zorgen dat bestaande problemen binnen de partij worden opgelost.
Rusland roept leden die ontevreden zijn op om niet te rennen naar de media, maar zaken intern te bespreken.

BEKIJK OOK
Spiritueel leider Sri Sri Ravi Shankar bezoekt Suriname