fbpx

Gratis cursus paraatheid en reactievermogen bij brand

In de periode van 5 tot en met 23 augustus zal er een paraatheid en reactievermogen bij brand worden georganiseerd met als hoofddoel veilige en veerkrachtige gemeenschappen te creëren.

Dit zal worden bereikt door lokale burgers de tools en de informatie over onder andere brandpreventie en reactie hierop, aan te reiken.

Tijdens deze cursus zullen deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om zelf een plan voor brandbestrijding op te stellen voor hun gezin of onderneming.

Verder zullen zij de nodige kennis en informatie ontvangen over het voorbereiden en reageren op brand gerelateerde noodsituaties met de bedoeling dat zij kunnen optreden als ambassadeurs binnen hun families, organisaties, bedrijven en gemeenschappen.

Er zullen ook praktische simulatieoefeningen zijn waarbij deelnemers specifieke acties moeten uitvoeren binnen een bepaald tijdsbestek.

Deelname aan de cursus is volledig gratis. Om kans te maken om geselecteerd te worden, dienen geïnteresseerden, enkele documenten via het OAS-platform te overleggen waaronder een korte motivatiebrief waaruit gehaald kan worden wat de voordelen zullen zijn voor de participant en zijn directe gemeenschap tijdens en na afronden van de cursus.

BEKIJK OOK
ILO hoort aandachtspunten stakeholders Brokopondo aan

De Fire Preparedness & Response Course is een volledig verzorgd project welke wordt mogelijk gemaakt door tussenkomst van enkele actieve Surinaamse jongeren, OAS, PTC en Act now Foundation.

Dit project is een onderdeel van een OAS-project welke de organisaties in de gelegenheid stelt om op het gebied van disaster management, een fundamentele bijdrage te leveren aan de veiligheid van de Surinaamse gemeenschap.

De initiators van dit project, Moreno Jackson en Priscilla Abhilakh Missier, hebben vorig jaar met succes een disaster management course in Florida afgerond. Op basis van de kennis en ervaring daar opgedaan, is er vorig jaar een eendaagse Fire Preparedness and Response workshop georganiseerd.

Na veel positieve feedback en de vraag voor een uitgebreide workshop, hebben zij samen met OAS en PTC eraan gewerkt om deze cursus te kunnen faciliteren.