Grassalco sluit strategisch partnerschap met gerenommeerd Frans laboratorium

De plantvermeerderingspoot van Staatsmijnbouwbedrijf Grassalco, InVitroplants
Grassalco, heeft een strategische, technologische en commerciële partnerschap
gesloten met het wereldvermaard Frans laboratorium Vitropic.

Daartoe is op dinsdag 8 januari een intentieverklaring getekend op het hoofdkantoor van het Frans bedrijf in Montpellier, Frankrijk.

Vitropic gaat voor 30% participeren in InVitroPlants Grassalco, terwijl 70% in handen blijft van het Staatsmijnbouwbedrijf.

De intentieverklaring is voor Grassalco ondertekend door haar President-Directeur,
Sergio Akiemboto. Voor Vitropic deed directeur, Jean Marc Deboin dat. Voor deze
gelegenheid vertoefde ook de General-Manager van InVitroPlants Grassalco, Philippe Dury, in Frankrijk. De Surinaamse ambassade in dat land heeft ondersteuning verleend bij de, voor het Staatsmijnbouwbedrijf, belangrijke ondertekening.

Vitropic is een dependance van het wereldbekende Cirad, het landbouwonderzoekscentrum voor tropische gewassen van de Franse overheid. Door de samenwerking verzekert InVitroplants Grassalco zich onder meer van de overdracht van de modernste landbouwtechnologie en kennis. Voorts krijgt het toegang tot een belangrijk portfolio van verbeterde en hoogwaardige voedingsgewassen waaronder bananen, bacoven, suikerriet, ananas, gember en zoete patat. Op commercieel gebied kan het laboratorium onder meer toegang krijgen tot de Franse markt.

Op maandag 14 januari wordt reeds uitvoering gegeven aan de intentieverklaring.
Dan vertoeft een vertegenwoordiger van Vitropic voor een week in Suriname om het
personeel van InVitroPlants Grassalco verder te trainen.

Binnenkort gaat een team van het Franse lab en van het Staatsmijnbouwbedrijf aan de slag om de samenwerking te formaliseren. Gedacht wordt aan het opzetten van een aparte entiteit, waarbij Vitropic voor 30% participeert in het laboratorium in Commewijne. 70% blijft in handen van het Staatsmijnbouwbedrijf.

Zowel Akiemboto als Deboin lieten zich in hun toespraak verheugd en zeer enthousiast uit over de samenwerking die nu officieel is beklonken. De afgelopen maanden hebben de Fransen reeds technische ondersteuning en adviezen gegeven aan het lab in Suriname.

Deboin benadrukt dat met het partnerschap Vitropic een belangrijk platform erbij krijgt voor de ontwikkeling, productie en afzet van verbeterde landbouwgewassen in de Caribische regio en daarbuiten. Hij gelooft dat de samenwerking veel potentie heeft tot verdere groei.

Lange termijn partnerschap

Volgens Akiemboto heeft Vitropic de afgelopen periode, ondanks er nog geen overeenkomst was, laten blijken zeer geïnteresseerd te zijn in een samenwerking. “Het gaf ons een goed gevoel dat jullie serieus waren en daadwerkelijk willen helpen. Ik geloof dat deze partnership een is voor de lange termijn.”

Akiemboto hield de Fransen voor dat het heel moeilijk geweest om personen en instanties in Suriname te overtuigen dat een Staatsmijnbouwbedrijf geld investeert in de landbouwsector. Echter gelooft hij dat met het partnerschap met het Frans
laboratorium hij gesterkt wordt om het gekozen pad van diversificatie te vervolgen.

Hoewel hij onderstreept dat met de samenwerking inkomsten gegenereerd moeten worden, zegt Akiemboto dat de overdracht van moderne landbouwkennis niet onderschat moet worden. “Wat het meest belangrijk is op de lange termijn is dat wij in staat zijn jullie expertise en know how over te dragen aan Surinamers. Wij kijken daarom uit naar het moment dat jullie deskundigen onze experts zullen tillen naar een hoger niveau in landbouwontwikkeling”, zegt Akiemboto.

Solicaz

Intussen is een samenwerking met Solicaz, een Frans onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum, in de maak. Dit bedrijf, gevestigd in Frans-Guyana, is gespecialiseerd in grondherstel, herbegroeiing en herbebossing van uitgemijnde mijnbouwarealen.

Grassalco wil met behulp van haar plantvermeerderingslaboratorium deze kennis in eigen land inzetten ter ondersteuning van strategieën van mijnbouwbedrijven om de biodiversiteit in uitgemijnde gebieden te herstellen.(GFC)

Overige berichten