fbpx

Grassalco ontwikkelt nieuwe projecten

Grassalco heeft sinds 2011 een traject uitgezet naar ondermeer uitbreiding van haar portfolio. Daarnaast is er een strategisch plan opgesteld dat moet leiden tot nog meer diversificatie. Het bedrijf heeft een periode meegemaakt van interne reorganisatie waarbij het bedrijf als geheel werd doorgelicht en geanalyseerd. Van daaruit is er een strategisch beleidsdocument vastgesteld.

Het gedeelte bij Maripaston dat reeds door goudzoekers is uitgemijnd en ook wel “Baka Santi” wordt genoemd is door de Grassalco opnieuw in gebruik genomen. Het bedrijf heeft op een milieuvriendelijke manier wederom goud gewonnen.

Directeur Sergio Akiemboto legt uit dat er door eigen exploratie en boorprogrammas een reserve zal worden opgebouwd. Het ligt in de bedoeling om in het gebied een medium-skill goudmijn op te zetten waarbij er gebruik zal worden gemaakt van cyanide. Hiermee zullen er nog meer inkomsten voor het bedrijf worden gegenereerd.

Voor de graniet voorraad te Patamakka is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om niet langer grote blokken graniet te exporteren, maar die te verzagen tot slabs (platen) en verder te verwerken tot eindproduct voor zowel de lokale als de Caribische markt.

OOK INTERESSANT
Verongelukte bromfietser viel eerst op wegdek en werd aangereden

Het concept van goudopkoop te Brownsweg waarbij de Grassalco een samenwerking is aangegaan met de Surinaamse Post Spaarbank wordt in Guyana reeds toegepast. Er moet wel een formele structuur komen in de goudwinning activiteiten verduidelijkt de directeur van de het Staats mijnbouw bedrijf.

In de samenwerking met de bank is het de bedoeling dat er voor diegenen die goud komen opkopen en leveren, een rekening wordt opgezet. Het opzetten van een goud opkoop bedrijf in dit gebied zal ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.

Het bedrijf hoopt om met wet en regelgeving ook invloed te hebben op het terugdringen van het gebruik van kwik.(GFC)