Grassalco doneert materiaal voor rehabilitatie weg naar Matta

Grassalco heeft 1000 kubieke meter steenslag dat nodig is voor de rehabilitatie van de weg naar het Inheemse dorp Matta in Para gedoneerd. Door de snelle reactie van het Staatsmijnbouwbedrijf op het verzoek van het ministerie van Openbare werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en andere belanghebbenden, konden de werkzaamheden afgelopen vrijdag starten. De Kapitein van Matta, Michel Karwafoedi, is verheugd dat Grassalco weer een bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van de regio.

Bewoners van Matta hadden maandag de weg naar West-Suriname bij de afslag naar hun dorp gebarricadeerd vanwege de deplorabele staat waarin de weg naar hun dorp verkeerde. Al jaren vragen zij dat de ruim anderhalve kilometer lange weg wordt verhard. In 2010 beloofde de overheid dat die geasfalteerd zou worden.

Met het beschikbaar stellen van het materiaal, de waarde is SRD 80.000,-, geeft het Staatsmijnbouwbedrijf wederom inhoud aan haar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Haar goudoperatie te Maripaston ligt in Para. Employees werkzaam op deze operatie, hebben maandag ook last ondervonden van de barricade.
Karwafoedi is verheugd dat Grassalco “medeleven” heeft getoond met het dorp. “Ik en de dorpelingen vinden dat een prijzenswaardig initiatief. We zijn het bedrijf zeer dankbaar daarvoor. Zeker voor de snelle wijze waarop is ingespeeld op de situatie.” Karwafodi onthult dat het eerste deel van de weg goed begaanbaar is.

Strijd

Het bedrijf Main Transport heeft materieel ter beschikking gesteld om de voorbereidingen te plegen en het materiaal te verspreiden. Vrijdag is een deel van de weg hersteld. Gepland is dat de rehabilitatie dinsdag wordt afgerond. Hoewel hij wegversperringen afkeurt, stelde de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, eerder in de media dat het protest van de bewoners het herstel van de weg heeft versneld. Hij bedankt Grassalco en de andere actoren voor hun steun aan dit project.

Karwafodi benadrukt dat het dorp alert blijft. De overheid zal worden gehouden aan de belofte dat de asfaltering van de weg in september of oktober dit jaar aanvangt. “We zullen strijd blijven leveren dat dit resultaat wordt bereikt.”(GFC)