Granman Aboikoni ziet potentie landbouw Boven-Suriname

Granman Albert Aboikoni ziet potentie in het Boven-Surinamegebied als het gaat om voornamelijk het ontwikkelen van de landbouwsector. Hij geeft aan dat er ook qua veeteelt en aquacultuur ruime mogelijkheden zijn in het gebied. De granman benadrukt dat de gemeenschap initiatieven moet nemen teneinde ontwikkeling te brengen.

Aboikoni is voorstander van het oprichten van een fonds voor de ontwikkeling van het gebied. De kas van dit fonds zal met inbreng van de gemeenschap aangesterkt moeten worden. “Als de overheid ziet dat wij bezig zijn, gaat zij zelf inspelen”.

De granman is van oordeel dat er in het gebied ook productiebedrijven moeten worden opgezet, die de gewassen opkopen, verwerken en vervolgens het eindproduct op de markt brengen. Hij zegt verder dat er een rapport van de knelpunten zal worden opgemaakt, die daarna wordt ingediend bij de regering. Hierbij doelt hij onder andere op de watervoorziening en onderwijs.

Districtscommissaris Yvonne Pinas pleit voor een muloschool in Guyaba, omdat de scholieren van verschillende dorpen in de huidige situatie te lange afstanden moeten afleggen naar Atjoni.(GFC)

Overige berichten