Graafmachine op video die over ‘Saramaccabrug’ gaat niet van Staatsolie

Er zijn veel reacties op de video over de graafmachine die afgelopen weekend over de brug over de Saramaccarivier ging.

Volgens Staatsolie is ging enkele materieel van het bedrijf het afgelopen weekend over de brug. Het transport is ook niet namens Staatsolie uitgevoerd.

Bij soortgelijk transport van Staatsolie wordt er altijd gewerkt volgens een transportplan.

Na klachten over beschadiging van de brug en het wegdek heeft het districtscommissariaat van Saramacca de zaak onderzocht. Het blijkt te gaan om een graafmachine van STP Group NV.

De districtscommissaris van Saramacca, Lakshminarain Doebay, zegt dat de ondernemer toestemming had van de politie en vanuit de Oost-Westverbinding ook is begeleid door de politie.

Vanwege het gewicht van de trekker en de graafmachine werd op een bepaald moment besloten om die apart over de brug te laten gaan.

Als gevolg daarvan ontstonden urenlange files op de weg. Volgens de dc had de ondernemer wel een transportplan.

Na onderzoek blijkt dat er geen schade is aangericht aan het wegdek en de brug, waardoor de ondernemer niet beboet zal worden.

Overige berichten