fbpx

Gopal bespreekt beleidslijnen en activiteiten met DNA-commissie

In een onderhoud met de vaste DNA-commissie van Sport- en Jeugdzaken heeft minister Lalinie Gopal de leden Guilliano Snip, Raymond Sapoen en Rajiv Ramsahai ingelicht over de beleidslijnen en activiteiten van het ministerie in zowel stad als district. De bewindsvrouw informeerde de commissie ook over de op te zetten samenwerking met de verschillende sportbonden en overkoepelende organisaties voor de breedtesport alsook voor de topsport. In dit kader worden de kennismakingsgesprekken gepland.

Het buitenlands kader zal efficiënter ingezet worden om te helpen de sporttalenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen, vooral in de districten waar de kinderen beperkte mogelijkheden hebben.

“Creativiteit is wat we vooral aan de dag moeten leggen als het gaat om de moeilijke doelgroepen die u moet dienen”, zei het lid Raymond Sapoen. Met enkele financiële uitdagingen en het feit dat het ministerie de grootste doelgroep dient binnen de samenleving wenste de voorzitter van de commissie, Guillano Snip, de minister Goddelijke wijsheid toe om op de juiste wijze haar werk te doen.

“De ondersteuning mag het ministerie zeer zeker verwachten, maar vooral de kritische noten zal de commissie plaatsen, waar nodig”, vulde Snip aan.

Het Nationaal Jeugd Instituut en de jeugddistrictsraden zijn ook aan de orde gekomen tijdens het gesprek. Verder is er aandacht gevraagd voor de beroepstrainingen. Met betrekking tot het project Kon na Wan zijn er voorbereidingen getroffen om een doorstart te maken.

Minister Gopal was ingenomen met de belangstelling en de constructieve opstelling van de commissieleden, schrijft DNA.(GFC)