fbpx

Goedgekeurde keur voor besturen Waterschappen Nickerie

De verschillende Waterschapsbesturen van Nickerie hebben vrijdag hun goedgekeurde keur ontvangen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft voorafgaand aan de overhandiging de leden toegesproken. De Bewindsman wees hen op het belang van de waterschappen en de werking van zo een keur.

De RO-minister werd bij de overhandiging bijgestaan door districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh en stafleden van het ministerie.

Waterschappen zijn gedecentraliseerde openbare lichamen aan wie de staat publiekrechtelijke bevoegdheden overlaat, met betrekking tot de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied. Een belangrijke eigenschap van een waterschap is de begrenzing. Elk waterschap heeft een afgebakend gebied waarbinnen zijn bevoegdheden en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

BEKIJK OOK
Regering vast van plan zorgcontinuïteit te garanderen

Een keur is een verordening die bestaat uit een groot aantal gebods- en verbodsbepalingen, die ten doel hebben het waterschap een handvat te bieden de opgedragen taken zo optimaal mogelijk te laten uitvoeren in het beheersgebied. Dus in de keur zijn de gebods- en verbodsbepalingen voor waterstaatwerken (waterkeringen, watergangen en kunstwerken) te vinden. Bovendien zijn er bepalingen over vergunningverlening, schouwvoering en schadevergoedingen opgenomen.

In Nickerie zijn er 13 waterschappen.(GFC)