Goede gesprekken met winkeliers, importeurs en leveranciers

GFC NIEUWS- Er zijn door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (hi&t) goede gesprekken gevoerd met de winkeliers, winkeliersverenigingen, Chinese verenigingen, de importeurs, leveranciers en er zijn afspraken gemaakt.
Het doel is dat de winkels zoveel als mogelijk open blijven en dat er geen sprake mag zijn van prijsopdrijvingen.
In de afgelopen periode heeft Economische Controle Dienst een aantal winkels aangedaan en het blijkt dat de prijsverhogingen niet komen van de winkeliers. Vanwege de koers ontwikkeling moesten de importeurs steeds de prijzen aanpassen.
De winkeliers en importeurs hebben alle medewerking toegezegd. Het doel van de gesprekken is om de winkels zoveel als mogelijk open te houden, zodat mensen hun inkopen kunnen blijven doen, en daarnaast ook dat de prijzen betaalbaar blijven.
Met de winkeliers is afgesproken:
– dat ze beperkt open zullen zijn, om het publiek in de gelegenheid te stellen om inkopen te kunnen doen.
– de Openingstijden van de winkels moeten worden aangegeven, zodat het publiek weet waar en wanneer ze inkopen kunnen doen.
– ze mogen door een raam of luik verkopen, of ze mogen een beperkt aantal mensen per keer toelaten.
– winkeliers kunnen liever mondkapjes opdoen, dit om zichzelf en anderen te beschermen, want ze zijn vaker in contact met geld en andere mensen. Handschoenen worden afgeraden omdat het ervoor zorgt dat mensen minder vaak hun handen gaan ontsmetten.
– zorg voor afstand van 2 meter bij rijen of drukte voor de winkel.
– de patrouilles van de politie worden in samenwerking met het ministerie van Juspol opgevoerd, om de veiligheid te waarborgen.
– dat er geen prijsopdrijvingen zullen zijn, de winkeliers zullen zich houden aan de maximale winstmarge.
– zoveel als mogelijk gebruikmaken van mobiele betaalsystemen zoals Uni5pay en Mope.
Met de importeurs is afgesproken:
– verbeteren van de leveringen. Er zijn veel klachten bij winkeliers dat er niet wordt geleverd. Dit heeft te maken met communicatie problemen en de beperkte openingstijden van de winkeliers. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat de leveringen vlotter en veiliger zullen verlopen.
– zullen ook niet werken aan prijsopdrijvingen, de importeurs zullen zich houden aan hun winstmarge en de koers. Samen werken we aan de koersstabiliteit. Daarnaast gaan ze de maximale prijzen bekendmaken voor de gebieden waar ze hun producten leveren. Het publiek kan dan gelijk zien of er sprake is van prijsopdrijving.
– De importeurs gaan helpen met het verspreiden van flyers voor bewustwording over Covid-19
– Zoveel mogelijk gebruikmaken van mobiele betaalsystemen

Overige berichten