fbpx

Goede communicatie en samenwerking voor aanpak wateroverlastprobleem Henar Polder

De opgevoerde communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de actoren in de agrarische sector, die onlangs door minister Rabin Parmessar in het district Nickerie is gepropageerd, werpt vruchten af.

Nadat padieverbouwers de vorige week hadden geklaagd over het onder water lopen van enkele percelen te serie 9 in de groot Henar Polder, zijn ressortleiders van dat ressort op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak van dat probleem.

Behalve de zware regens van de afgelopen dagen bleek ook dat een slechte sluisbediening ervoor zorgde dat het water uit de dichtbegroeide lozing niet op tijd kon wegtrekken met als gevolg dat het water zich op de percelen ophoopte. Samen met de boeren in die serie is er gekeken naar oplossingsmodellen voor het probleem.

BEKIJK OOK
Santokhi bespreekt financieringsmogelijkheden met Zwitserse financiële instelling

Het betreft een secundaire lozing waar de boeren verantwoordelijk zijn voor onderhoud. Desondanks heeft het ministerie van LVV-Regio West, in opdracht van minister Parmessar een graafmachine ingezet voor de opschoning van de ongeveer 1 kilometer lange loosleiding.

De lozing was vorig jaar in het kader van regulier onderhoud door het ministerie opgeschoond. Over de aanpak van dit wateroverlastprobleem is met de boeren afgesproken dat zij voor de benodigde brandstof zorg dragen.

Nadat brandstof begin deze week is verzameld, is de graafmachine gestart met de opschoning van de waterweg. Op sluiswachters is er vooral in deze natte periode nogmaals een beroep gedaan extra oplettend te zijn, waardoor het overtollig water op tijd kan worden uitgeloosd.