fbpx

“Goede Agrarische Praktijk voor Landbouwgewassen” nu Nationale Standaard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft onlangs de standaard “Goede Agrarische Praktijk voor Landbouwgewassen” meer bekend als de GAP standaard vastgesteld als Nationale Standaard. Deze standaard bevat de minimale eisen voor een optimale agrarische bedrijfsvoering en goede landbouwtechnieken die de voedselveiligheid moeten garanderen.

De standaard is van toepassing op alle groente- en fruitproducenten in Suriname, ongeacht de grootte van het bedrijf of het productieareaal.

De toepassing van deze standaard door kleine, middelgrote en grote agrarische ondernemingen in Suriname, moet er ook naar toe leiden dat de lokale bevolking gegarandeerd is van veilig voedsel en de producenten meer exportmogelijkheden hebben voor hun agrarische producten.

De Technische Commissie die hard gewerkt heeft aan de ontwikkeling van deze standaard, bestond uit diverse deskundigen uit de landbouw sector. Zij hebben door middel van het delen van hun kennis en ervaring een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze standaard.

BEKIJK OOK
Landbouwers Boven-Suriname verdiepen zich in agroforestry

De Technische Commissie heeft na deze mijlpaal een groter doel op het oog. Als resultaat ziet zij graag dat deze Nationale Standaard wordt verheven tot een Technisch Voorschrift. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat deze standaard (en in het verlengde het Technisch Voorschrift) een bijdrage zal leveren aan de verdere groei en versterking van de agrarische sector in Suriname.