fbpx

Goed gesprek tussen SZF en apothekers

Het Staatsziekenfonds (SZF) en de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) hebben een goed onderhoud gehad dat geresulteerd heeft in het garanderen van de geneesmiddelenvoorziening van ons land. Deze bevestiging geeft SZF-directeur Rick Kromodihardjo aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Er is gekeken naar welke mogelijkheden beschikbaar zijn teneinde de dienstverlening niet in gevaar te brengen. Het belang van de samenleving staat altijd centraal, stelt Kromodihardjo.

De directeur zegt de coöperatieve houding van de VvA ook te waarderen. De vereniging had eerder aangegeven, dat door het uitblijven van betalingen aan haar de voorzieningen voor medicamenten in gevaar dreigde te lopen.

OOK INTERESSANT
Tarief voor stroom nog steeds 1,43 SRD per kilowattuur

Ook zouden de apothekers, indien er geen oplossing gevonden wordt hun operationele kosten niet meer dekken. Tijdens het onderhoud zijn er goede afspraken gemaakt teneinde de dienstverlening te garanderen.

Als het gaat om de financiële verplichting die het SZF heeft aan de dienstverleners heeft Kromodihardjo eerder gesteld dat het fonds samen met het ministerie van Financien, alles aan doet om die betalingen te verrichten.(GFC)