Godsdienstleer voor duurzame ontwikkeling Suriname

Godsdiensten spelen een belangrijke rol in het aanwakkeren van vertrouwen.

Wij van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden, zijn ervan overtuigd dat in de leer van de verschillende godsdiensten aspecten voor een duurzame ontwikkeling besloten liggen, zei minister Mike Noersalim tijdens een gebedsmanifestatie georganiseerd door de gemeente Gusti Betjik Ministeries.

De bewindsman is van mening dat die aspecten van ontwikkeling en duurzaamheid verder moeten worden uitgewerkt en ten dienste worden gesteld aan de spirituele, sociale en economische ontwikkeling van het land.

“Wij mogen die diversiteit met recht als een rijkdom zien en ervaren. Godsdienstige gemeenschappen in Suriname voelen zich mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit land. En, zo hoort het ook. Want, de ontwikkeling van ons land ligt in handen van de gehele Surinaamse bevolking. En, daar horen de gelovigen ook bij”.

Gelovigen ontlenen kracht aan elkaar en aan het geloof en stelt hen in staat om de samenleving vanuit een gevoel van verbondenheid en vertrouwen toe te treden. Onze pluriforme samenleving is niet alleen rijk aan mensen van verschillende etniciteiten, culturen en afkomsten. Het wordt ook gekenmerkt door haar rijkdom aan de verschillende godsdiensten en geloven.

“Godsdienst, brengt ook troost, geeft moed en zet aan tot daden. Een daad van verantwoordelijkheid en betrokkenheid is dit gezamenlijk gebed. De gemeente Gusti Betjik Ministeries heeft deze gebedsmanifestatie georganiseerd omdat zij de verantwoordelijkheid voelt voor het welbevinden van ons land”, aldus de minister.

Overige berichten