GloSur Mining exporteert blokken uit granietmijn Grassalco

Glosur Mining exporteert binnenkort granietblokken uit de mijn van Grassalco in Patamacca naar China.

Het materiaal zal gebruikt worden voor marketing doeleinden in diverse steden in dat land. Volgens President-Directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, is het succes van dit project bepalend voor de ontwikeling van de granietsector in Suriname.

De intentieverklaring (MoU) voor deze pilot is in september 2018 gesloten. Het snijden van de blokken is donderdag gestart. GloSur Mining draait volledig op voor de operationele en andere kosten van dit project.

Het bedrijf neemt volgens afspraak 500 kubieke meter graniet af, dat zijn 60 blokken van een bepaalde afmeting met elk een gewicht van tussen de 12.000 en 15.000 kg. “Deze blokken zullen in diverse steden in China gepromoot en voor marketing doeleinden worden gebruikt.

Nagegaan zal worden hoe het product zal aanslaan bij de verschillende afnemers op basis van de kwaliteit casi quo structuur. Afhankelijk van de resultaten van dit traject zal bepaald worden hoe de granietmijn verder te ontwikkelen”, zegt Akiemboto.

“Onze kwaliteit van het graniet, voldoet aan Internationale standaarden en ben ik verzekerd dat wij ook deze test zullen doorstaan.” Hij gaf donderdag samen met directieleden van GloSur Mining, in Patamacca het officiële startsein voor het project.

Belang pilot

Akiemboto benadrukt dat deze pilot heel belangrijk is voor toekomstige investeringen in de granietsector. Indien succesvol, zal GloSur Mining met hun technici en investeringen de lead hebben in het verder onwikkelen van de mijn.

Voorafgaand aan het opstarten van de mijnactiviteiten, heeft het bedrijf RAL Projetos uit Brazilie een gedetailleerd mijnplan voorbereid. Het mijnen vindt conform dit plan plaats.

Grassalco heeft intussen op eigen initiatief en met eigen middelen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om blokken uit de Patamaccamijn te verwerken tot slabs en tegels te Coermotibo. Deze investeringen vinden later dit jaar plaats en zullen de producten merendeels naar landen in de regio en Europa worden verscheept.

Het is de bedoeling dat ook andere eigenaren van mijnbouwrechten voor graniet hun materiaal kunnen aanbieden voor verwerking bij dit op te zetten verwerkingsplant.

Eerste export

Het Staatsmijnbouwbedrijf bezit al decennia over het recht tot mijnen van graniet te Patamacca. Er werden blokken geëxporteerd naar de North Carolina Granite Corporation in de Verenigde Staten van Amerika.

“Bij mijn aantreden waren de kosten heel erg hoog en was, vanwege minder afzet alsgevolg van crisis, het project niet meer rendabel. Het project werd toen stopgezet. Met GloSur Mining als partner is de draad weer opgepakt voor de export van blokken, nu voor de Chinese markt.

Akiemboto benadrukt het belang van het succes van dit project voor de ontwikkeling van de granietsector in Suriname. “Want er zijn meerdere granietvoorkomens in Suriname. Het succes zal bepalend zijn om deze poot verder te ontwikkelen. Er is een belangrijke markt hiervoor in de wereld, alleen moet je efficient en een hoogwaardig product kunnen leveren.”

Potentie

Volgens Akiemboto geeft dit project wederom aan de potentie die Suriname heeft. In zijn visie moet Grassalco haar portfolio aan mijnbouwrechten zoveel mogelijk in eigen beheer of met partners tot ontwikkeling brengen.

“Wij kunnen de mijnbouwrechten niet in ons bezit hebben en wegzetten, terwijl er in de wereld een bepaalde vraag of behoefte is aan wat wij hebben”. Hij verwacht een succesvol afsluiting van dit pilotproject. “We hebben de studies gedaan, we hebben gezocht naar de juiste partner en we verwachten met de juiste inzet, deskundigheid en investering dat het weer een succesvol project voor Grassalco en Suriname wordt”.

Overige berichten