Gleuf in waterkerende dam Weg naar Zee gedicht

De opening van waaruit er zeewater binnenstroomde naar de percelen langs de Brantimakkaweg, in het Weg naar zee gebied, is inmiddels gedicht.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is samen met N.V. Suriname Zwaar Materieel (Surzwam) bezig de nodige werkzaamheden te verrichten.

Afgelopen week kreeg de afdeling waterkeringswerken van het ministerie de melding dat er een doorbraak was ontstaan, in het tracé waar er een waterkerende dam wordt gebouwd. Vanaf dat moment zijn de nodige maatregelen getroffen om het gat te dichten.

De aannemer heeft tot zaterdag in de avond het nodige materiaal vervoerd naar de locatie, alwaar Surzwam op zondag de doorbraak heeft kunnen dichten.

In afwachting op de bouw van de zeedijk te Weg naar Zee, is het ministerie van OWT&C bezig met de bouw van een waterkerende dam aldaar. Slappe klei komt voor in dat gebied. De aannemer heeft het hele tracé waar de dam moet komen, ontbost, schoongemaakt en klei opgegraven en gedeponeerd. Deze klei is onderhevig aan een rijpingsproces, voordat er verder mee gewerkt kan worden.

Bij de laatste springvloed van afgelopen week heeft het zeewater kans gehad een gat te maken in dit kleilichaam en binnen te stromen naar de (landbouw)percelen langs de Brantimakkaweg.

Overige berichten