fbpx
Glenn Oehlers: Drastische verandering gezondheidszorg nodig

Er moet een drastische verandering komen in de gezondheidszorg, zegt cardioloog Glenn Oehlers. De realiteit is dat moeder- en kindsterfte onacceptabel hoog is, 1.5 x hoger dan in Zuid- Amerika en zuigelingensterfte 5 x hoger.

Tuberculose(TBC) vertoont weer een stijging. Ongeveer 30% van de bevolking heeft hoge bloeddruk en suikerziekte.

Oehlers, VHP-kandidaat in Paramaribo, vraagt zich af hoe gezond wij als volk zijn. Volgens de ondervoorzitter van de VHP moet onze gezondheidszorg op een hoger peil gebracht worden.

Voorts is het voorkomen van hart en vaatziekten te hoog bij de bevolking; hartinfarcten en beroerten vormen nog altijd de voornaamste doodsoorzaken: doodsoorzaak no. 1; overgewicht neemt gestaag toe, ongeveer 40% van de vrouwen is te dik en bijkans 30% van de bevolking. Nierziekten en personen die moeten dialyseren nemen drastisch toe, ze vormen een grote belasting voor onze gezondheidszorg.

De VHP-kandidaat van Paramaribo, zegt dat de lijst aangevuld kan worden met meer ziekten en omstandigheden, die onze gezondheid bedreigen, in deze ook de importziekten vanwege de ongebreidelde, illegale en ongecontroleerde immigratie, onze open grenzen en de globale toegenomen en snelle verplaatsing van mensen.

Hij zegt verder dat we te kampen hebben met tekorten aan noodzakelijke medicamenten, verpleeg en ander materieel en materiaal; Mismanagement en onkunde op diverse niveaus binnen de gezondheidszorg; ontbrekende visie, daadkracht en leiderschap.

Een voorbeeld is het ondoordacht handelen van de plannen voor het neerzetten van een woongebied midden in een (groot) landbouwgebied met gebruik van pesticiden en andere giftige en schadelijke stoffen die een bedreiging zullen vormen voor de gezondheid van de bewoners is tekenend voor het beleid van deze regering, dat gedreven wordt door goedkoop scoren eerder dan voor duurzaam beleid.

Een ander voorbeeld is hoe men tegenwoordig omgaat met problemen en oplossingen: eerst doen alsof er geen probleem is, dan de ernst van het probleem bagatelliseren, de klokkenluider (het AZP) beschuldigen en dan met een halfslachtige oplossing komen: “1 maand subsidie ( een verplichting van de overheid, ten onrechte afgeschaft) en vervolgens 6 maanden uitstel van betaling aan het BGVS”.

Dit is geen feitelijke duurzame oplossing maar het wederom ver- en afschuiven van problemen tot na de verkiezing,
hun onmacht en onkunde demonstrerend. Dit soort zaken leiden tot enorme tekorten in alle gezondheidsinstellingen die tot gevolg hebben: het bedreigen van de continuïteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

De VHP heeft volgens Oehlers een uitgesproken visie als het gaat om de gezondheidszorg. De visie die de partij heeft ontwikkeld en met de elementen die opgenomen zijn in het partijprogramma zal ervoor zorgen dat de kwaliteit en beschikbaarheid gegarandeerd zal zijn.

De structuur en organisatie van de gezondheidszorg zal worden gemoderniseerd, gereorganiseerd en geherstructureerd en indien nodig zal de wetgeving aangepast worden.

Naast het herdefiniëren van doelen, taken en verantwoordelijkheden en herinrichten van bestaande organen en instituten zullen er nieuwe instituten en organen opgezet en geïntroduceerd worden. Dit alles om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te garanderen maar ook om beter en alerter te kunnen inspelen op bedreigende situaties en de veiligheid van de Surinamer te garanderen maar bovenal in alle opzichten de preventie van ziekten effectiever aan te pakken.

Zo zal onder andere een “CDC” – een equivalent van de Centre of Disease Control and Prevention in de USA- in het leven geroepen worden. Een instituut van waaruit centraal de gezondheidszorg wordt aangestuurd, gemonitord, 24 uur continue interactief, dat de gezondheid van de Surinamer wordt bewaakt. Hierdoor worden alle gevaren, risico’s en bedreigingen vroegtijdig opgespoord en daadwerkelijk en krachtig naar gehandeld.

Het is een multidisciplinaire en integrale aanpak en niet een persoonsgebonden maar een eerder institutioneel en proces gestuurde activiteiten en handelingen, mede gebaseerd op nationale wetenschappelijk research resultaten en analyses(gestuurd, faciliterend, beleidsvoorbereidend, ondersteunend, evidence based approaches) .

Er zullen drastische maatregelen getroffen moeten worden, grote investeringen gepleegd moeten worden, planmatig worden gewerkt, de complexe problematiek worden aangepakt om de terug gang en val binnen onze gezondheidszorg te stuiten en werken naar een gestructureerd en geïntegreerd plan om te geraken tot duurzame oplossingen.

Meer nieuws

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…