fbpx

‘Gezondheidszorg voor iedereen’ onacceptabel voor Bolsonaro, miljoenen armste Brazilianen raken dokter kwijt

Miljoenen Brazilianen kunnen niet meer naar de dokter, nu Cuba zijn artsen terugtrekt uit het “Meer Artsen”-project dat in 2013 was overeengekomen door de toenmalige linkse regering van Brazilië, Cuba en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).

Het Meer Artsen-programma werd op 8 juli 2013 gelanceerd en was bedoeld om het aantal medici te vergroten in verarmde en afgelegen Braziliaanse gebieden waar mensen heel lang moesten wachten voor een arts in het gebied kwam. 

Deelnemende artsen ontvangen subsidies van ongeveer 4.400 dollar per maand van de federale overheid, terwijl lokale overheden verantwoordelijk zijn voor maaltijden en huisvestingskosten. Braziliaanse artsen krijgen in het programma voorrang, en de resterende openingen worden aangeboden aan buitenlandse doktoren.

Opnieuw afstuderen

Al een jaar later kondigde minister van Gezondheid Alexandra Padilha aan dat het programma zo goed werkte, dat er veel meer artsen uit Cuba aangetrokken zouden worden.

Jair Bolsonaro, de nieuwe president van Brazilië, die een rechtse koers vaart, lijkt net als zijn grote voorbeeld in de Verenigde Staten een einde te willen maken aan het gezondheidsbeleid van zijn linkse voorganger.

Hij eist bijvoorbeeld dat de Cubaanse artsen die in zijn land werken, opnieuw een soort ‘doktersexamen’ zouden moeten afleggen. Cuba noemt het “onaanvaardbaar om de waardigheid, professionaliteit en het altruïsme van Cubaanse collega’s ter discussie te stellen’ en haalt zijn artsen terug.

OOK INTERESSANT
18e jaardag 1 voor 12 gevierd met donaties aan hulpbehoeftigen

Het gevolg is dat duizenden medische posten, waar vooral de allerarmsten gebruik van maakten, opgeheven moeten worden.

Gevaarlijk

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat de gevolgen groot zullen zijn voor de inheemse bevolking en de mensen in de buitenwijken van grote stedelijke centra, omdat de Cubaanse artsen als enigen bereid waren te werken in gevaarlijke gebieden zoals de favela’s (sloppenwijken).

Het Ministerio de Salud Pública (MINSAP) herinnert eraan dat in de afgelopen vijf jaren bijna 20.000 Cubaanse artsen 113.359.000 patiënten in meer dan 3.600 gemeenten behandelden.

“Meer dan 700 gemeenten zagen voor de eerste keer in de geschiedenis een arts,” zegt het MINSAP in een verklaring en voegt eraan toe dat het werk van Cubaanse artsen in plaatsen met extreme armoede, in de favelas van Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahia, in de 34 Speciale Inheemse Districten, vooral in het Amazonegebied, algemeen werd gewaardeerd door de federale staat en gemeentelijke overheden.