Gezondheidseffecten verbranding houtskool niet onderschatten

Houtskoolverbranders in Coronie zijn door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en houtskoolverbranders uit Paramaribo geïnformeerd over duurzaam verbranden van houtskool.

Environmental Officer van NIMOS, Angela Kromodiredjo, heeft gesproken over gezondheidseffecten, luchtvervuiling in relatie tot houtskoolproductie en milieueffecten.

Ook gaf ze aan dat rookoverlast en het vrijkomen van fijnstof en broeikasgassen de gevolgen zijn van traditionele houtskoolproductie.

Community Liason Officer van REDD+, Carmen Elliott, kaartte het ontstaan en de gevolgen van klimaatverandering aan en hoe deze tegen te gaan. Het verschil van ontbossing en bosdegradatie heeft ze ook belicht.

Houtskool wordt gemaakt door het verbranden van hout met zo weinig mogelijk toevoer van lucht (zuurstof). Het branden van hout met een bepaalde toevoer van zuurstof is de traditionele methode.

De verwerking van de moderne bereidingsmethode van houtskool geschiedt anders. Bij deze methode gaat houtskool in een gesloten stalen bak met een uitgang voor gassen. Deze wordt verhit boven 400 graden om te drogen om uiteindelijk te carboniseren (methaan en andere gassen komen eruit). De totale cyclus duurt 12-17 uren.

Hierna vindt de afkoeling plaats om ontsteken en doorbranden te voorkomen. Dit gebeurt minimaal 48 uren in een gesloten bak.

Na de presentaties waren de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen.