fbpx

Gezondheidsautoriteiten naar conferentie primaire gezondheidszorg in Kazachstan

Een delegatie onder leiding van minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft Suriname vertegenwoordigd op de Global Conference on Primary Health Care. De conferentie die werd gehouden in Astana, Kazachstan, op 25 en 26 oktober had als thema ‘From Alma-Ata Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals’. In de delegatie zaten ook directeur Rick Kromodihardjo van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) en adjunct-algemeen directeur Herman Jintie van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ).

In totaal hebben 120 landen 1200 delegaties, bestaande uit meer dan 5000 participanten uitgezonden naar deze grote conferentie, die tot doel had ervaringen en aanpak te delen op het gebied van primaire gezondheidszorg om te komen tot actiepunten. Deze actiepunten moeten een universele dekking en het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen garanderen.

Hoogtepunt van de conferentie was de ondertekening van de Declaration of Astana. In deze verklaring bevestigden de vertegenwoordigers van de deelnemende landen opnieuw de beloften geuit in de verklaring van Alma-Ata (1978) en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling met het oog op gezondheid voor iedereen.

Volgens minister Elias zal met de aanname van de Declaration van Astana, ook vanuit de Surinaamse regering nog meer aandacht moeten worden besteed aan de primaire gezondheidszorg met het oog op het bereiken van duurzame gezondheidswinst voor het land en zijn bevolking. ‘Primaire gezondheidszorg verdient de hoge plek die ze heeft op de huidige politieke agenda, mede vanwege het feit dat de grootste groep mensen die zorg nodig hebben deze via de primaire gezondheidszorg kunnen krijgen. Er moet wel op toegezien worden dat het hierbij geïntegreerde zorg betreft, die de gebruiker centraal stelt’.

De minister geeft aan dat dit betekent dat de regering voldoende middelen beschikbaar moet stellen voor de primaire gezondheidszorg, maar tevens ook regelgeving moet maken zodat gemeenschappen voldoende betrokken worden bij de inrichting en richting van de zorg.

Tevens zouden digitale mogelijkheden en middelen ter beschikking gesteld moeten worden van de zorg. “Maar bovenal moeten preventie en een vroege detectie van ziekten en aandoeningen, in het beleid vooropstaan. Daarom zou de primaire gezondheidszorg standaard het eerste niveau van contact voor de zorgvrager moeten zijn”, meent Elias.

BEKIJK OOK
Man op vissersboot aangehouden met grote hoeveelheid drugs

De topman wijst er tevens op dat het beschikbaar en bereikbaar maken van de (primaire) gezondheidszorg vraagt om een intersectorale benadering, wil Suriname komen tot een universele dekking. “Daarbij zal gewerkt moeten worden aan de belangrijkste factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals schoon drinkwater, een goede hygiëne, educatie en armoedebestrijding”.

Elias benadrukt dat de weg die leidt naar een universele dekking en duurzame ontwikkelingsdoelen er één is van inclusiviteit, innovatie en investering, waarbij gestreefd moet worden naar gezondheid in alles en voor alles, waarbij niemand wordt achtergelaten en gegaan wordt voor een solidaire aanpak.

De ruggengraat van het primaire gezondheidszorgsysteem is het menselijk potentieel. De lokale gezondheidswerker is in deze de belangrijkste factor. Deze gezondheidswerker moet onderdeel zijn van een multisectorieel team van werkers, moet goed getraind zijn, afgebakende taken en verantwoordelijkheden hebben, maar ook het vertrouwen van de gemeenschap winnen. Idealiter zou een dergelijke gezondheidswerker 25% in de kliniek en 75% in de gemeenschap bezig moeten zijn.

“Het succes van primaire gezondheidszorg is afhankelijk van de participatie van het individu, de gemeenschap, families en jonge mensen. Voor de meeste landen is het moeilijk om hun overheden te overtuigen van het belang van de primaire gezondheidszorg. In de primaire gezondheidszorg staat niet de dokter, maar het multidisciplinaire team centraal. Daarnaast gaan wereldwijd gezondheidsbudgetten omhoog. Voor gezondheidsministers is de uitdaging om meer te halen uit wat er al besteed wordt aan gezondheid. Door te investeren in primaire zorg worden ziekenhuizen geholpen om beter te doen wat ze moeten doen.”

Elias spreekt van een zeer geslaagd werkbezoek, omdat behalve participatie in de conferentie ook bilaterale gesprekken zijn gevoerd met overheden van onder meer Libanon, Zimbabwe en Kazachstan. Het Ministerie van Volksgezondheid zal samen met het SZF en de MZ de opgedane kennis omzetten in concrete acties, die moeten resulteren in verbetering van de primaire gezondheidszorg in Suriname. Ook zal er kennisdeling plaatsvinden met de Regionale Gezondheidsdienst, die ook meegenomen wordt in de implementatie van een universele dekking.