Gezonde oceaan, gezonde planeet

Maandag 8 juni was Wereldoceaandag, een feit dat elk jaar met enige activiteiten wordt herdacht door Green Heritage Fund Suriname. Ook dit jaar wordt het thema belicht met een film.

De filmvertoning zal echter plaatsvinden op 11 juni de geboortedag van Jacques-Yves Cousteau, de bekende Franse mariene bioloog en cinematograaf.

Naast de film zal er ook een kleine tentoonstelling zijn waarin de schelpen van Braamspunt vanuit een speelse invalshoek worden belicht. De GHFS voert deze activiteit uit binnen het kader van een bewustwordingsproject gesteund door het GEF Small Grants Programma, met als specifiek thema bewustwording over de oceaan.

De roep om iets te doen voor de oceaan, voordat het onomkeerbaar verpest is, wordt met het verstrijken van de jaren steeds urgenter. Zonder een gezonde oceaan kan het leven op aarde niet voortbestaan.

De aarde produceert ongeveer 50% van alle zuurstof in onze lucht, dus wanneer wij door vervuiling, klimaatverandering en andere negatieve menselijke handelingen de oceaan dusdanig hebben veranderd dat die daartoe niet meer in staat zal zijn, wordt onze planeet snel onbewoonbaar voor levende wezens, de mens daarbij inbegrepen.

Callum Roberts zegt het mooi in zijn boek “Ocean of Life”: “Onze relatie met de zee heeft zich ontwikkeld gedurende meer dan honderdduizend jaren. Het is heel moeilijk om diepgewortelde overtuigingen te veranderen, zoals de mantra dat er nog heel veel vis in de zee is, of de overtuiging dat een klein beetje nevenschade bij de vangst niet zo erg is, of dat de zee een bodemloos vat is voor afval, of dat het alle schadelijke stoffen die wij uitstoten kan neutraliseren en verspreiden… wij hebben de capaciteit van de natuur om in onze behoeften te voorzien overschreden.”

Met andere woorden verandering van onze gewoonten, en levenswijze is nu gewenst, en niet pas over een aantal jaren.


Mariene beschermde gebieden en reservaten

Op mondiaal niveau wordt er aan gewerkt om alle landen ertoe te bewegen om 10% van hun mariene gebied in te stellen als mariene beschermd gebied of reservaat. Ook Suriname zal tegen 2020 zo’n gebied moeten hebben ingesteld.

Om die reden zijn twee personen, in dienst van de Surinaamse overheid, gegaan naar de Sustainable Oceans Initiative Workshop in Peru in februari van dit jaar, georganiseerd door het Secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag. Een vrijwilliger van de GHFS was op uitnodiging van het secretariaat aanwezig als resource person. Nu zullen plannen gemaakt moeten worden om met behulp van mariene ruimtelijke planning het proces in te zetten om tot een mariene beschermd gebied te komen voor Suriname.

Wat kan u doen

Op microniveau kan u beginnen met de uitdaging aan te gaan, om een jaar lang geen plastiek zakken te accepteren in de winkel en altijd met uw eigen tas rond te lopen. Op beleidsniveau kan onze regering wetgeving voorbereiden om plastic zakken te verbieden of daarop een milieubelasting te heffen. Ook is het goed om u bewust te zijn van de keuze die u maakt als u vis eet. Het is namelijk altijd beter om een vegetarische vis te eten dan een roofvis, die veel meer risico in zich draagt dat giftige stoffen zich hebben opgehoopt in zijn/haar vlees.

GHFS en de oceaan

De oceanen, de biodiversiteit die zij herbergen, en de gezondheid daarvan zijn van cruciaal belang voor de mens, aangezien 1 miljard mensen afhankelijk zijn van de eiwitten die gezonde oceaanecosystemen hen leveren. Veel menselijke activiteiten hebben een invloed op het leven in de oceaan waarvan de gevolgen ons nog niet duidelijk zijn.

Om die reden heeft de GHFS ten behoeve van de instelling van nationale regelgeving voor seismisch onderzoek een vergelijkende studie uitgevoerd over mitigatiemaatregelen voor dit soort exploratiewerk in het offshore en nearshore gebied van Suriname.

GHFS blijft zich inzetten voor een goed beheer van onze zeegebied waaronder de instelling van een corridor voor mariene zeezoogdieren in de Noordelijke Atlantische Oceaan, evenals duidelijke regulering van de visserij in Suriname ter garandering van voedselzekerheid voor de Surinaamse bevolking.

Zoals elk jaar is de boodschap, hoewel die steeds urgenter wordt, ook dit jaar dat redding voor de oceanen nog mogelijk is als er nu maatregelen worden getroffen om geïntegreerd management van mariene en kustzones te bevorderen. Dit zou onder andere inhouden het instellen van mariene beschermde gebieden evenals beschermde gebieden aan de kust en het beheersbaar maken van vervuiling afkomstig van het land. Mangrove-ecosystemen dienen beschermd te worden aangezien die van belang zijn als broedkamer en ter bescherming van de kust en de menselijke bewoning daarvan.

De Green Heritage Fund Suriname nodigt eenieder uit te komen genieten van de film: Ocean Odyssey.

Datum: 11 juni 2015
Locatie: Self Reliance Auditorium, Heerenstraat
Tijd: 17:00 uur inloop, aanvang hoofdfilm 18:00 uur
Toegang: Vrij

Foto: Atlantische vlekdolfijnen.
Foto: © archief Green Heritage Fund Suriname

Overige berichten